Kees Hendricksen

Sinds 2014 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben daar na mijn basisopleiding tot uroloog eerst één jaar fellow geweest, en nu staflid. Werken bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent reeds interesse voor de gehele oncologische urologie; daarbinnen houd ik mij vooral bezig met blaaskanker, kanker van de hoge urinewegen (urineleider en nierbekken) en nierkanker.

Geen enkele patiënt is hetzelfde en dat betekent dat voor iedere patiënt een unieke aanpak nodig is. Deze aanpak wordt multidisciplinair afgestemd. Ieder overleg heeft zijn eigen experts die zich nog verder hebben gesubspecialiseerd, waardoor wij in staat zijn te handelen volgens de meest recente inzichten en ontwikkelingen. Aan die ontwikkelingen willen wij zelf actief bijdragen, wat kan betekenen dat wij u vragen om deel te nemen aan onderzoek.