Kanker in de lever

Als bij u kanker in de lever (leverkanker) is geconstateerd, wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent en wat uw behandelmogelijkheden zijn. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt voor een toenemend aantal tumorsoorten, waaronder kanker in de lever, de mogelijkheid tot sneldiagnose aan. Het sneldiagnosetraject bij kanker in de lever houdt in dat alle eventuele nog uit te voeren onderzoeken die nodig zijn om tot een definitieve diagnose te komen in principe op één ochtend worden uitgevoerd.

Multidisciplinaire overleg

Nadat de uitslagen hiervan zijn besproken in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten (vanuit de afdelingen Chirurgie, Maag-darm-leverziekten (MDL), Radiologie, Pathologie, Radiotherapie en Medische Oncologie en gespecialiseerd in het diagnosticeren, onderzoeken en behandelen van kanker in de lever), krijgt u diezelfde middag de uitslag en een eventueel voorlopig behandelplan voorgesteld. Indien de verdere behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek zal plaatsvinden, kan veelal direct een verdere planning gemaakt worden. 

Werkwijze

Zodra uw huisarts/verwijzend specialist u heeft aangemeld bij het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling poliplanning. Als u in aanmerking komt voor sneldiagnose dan hoort u dat tijdens dit gesprek en worden alle details met u doorgenomen.

Ondersteuning van naaste

Een sneldiagnosedag is intensief en kan vermoeiend zijn. U zult misschien de gehele dag allerlei onderzoeken moeten ondergaan en consulten met artsen hebben. Als u besluit van de mogelijkheid tot sneldiagnose gebruik te maken, geldt in algemene zin dat u fysiek goed in staat moet zijn deze dag te doorlopen en dat u bij voorkeur een naaste meeneemt om u die dag terzijde te staan en die kan meeluisteren.

Voorbereiding en onderzoeken

In de afsprakenbrief die u ontvangt van onze afdeling poliplanning staat precies beschreven welke zaken u mee moet brengen voor uw bezoek. Lees alles goed door en vul eventuele vragenlijsten in. Zo bent u beter voorbereid op de gesprekken met de artsen en kunt u alvast eventuele vragen formuleren.

Diagnostische onderzoeken

Welke onderzoeken u zult ondergaan op de sneldiagnosedag bij (verdenking op) kanker in de lever hangt af van uw persoonlijke situatie. In veel gevallen gaat het bijvoorbeeld om een PET/CT-scan of een CT-scan.