Receptie patient medewerker
123

Afspraak maken

Hoe wordt een afspraak gemaakt?

Een afspraak wordt

  • voor u gemaakt op verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist (van een ander ziekenhuis)
  • Zodra de verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist (van een ander ziekenhuis) binnen is, wordt u gebeld voor aanvullende informatie en wordt de afspraak met u ingepland of u wordt geïnformeerd over de termijn waarop de afspraak gepland kan worden.

Het telefoonnummer is 020 512 9111

Eerste afspraak

U meldt zich bij de receptie van de polikliniek. Hier wordt u ingeschreven. Ook wordt er een pasfoto gemaakt. U wordt verzocht het volgende mee te nemen:

  • identificatiebewijs
  • bewijs ziektekostenverzekering
  • uw medische gegevens
  • actueel medicatieoverzicht van  uw apotheek

Dan krijgt u een intake gesprek met uw behandelend specialist. Deze specialist zal de meegebrachte informatie doornemen, aanvullende vragen aan u stellen en uw vragen beantwoorden. Ook zal hij u lichamelijk onderzoeken en vertellen welke vervolgonderzoeken er nog plaats zullen vinden voor een behandeling kan starten.

Geldige legitimatie

Vanaf 1 januari 2012 is het voor alle patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek verplicht om een geldig identiteits- en verzekeringsbewijs te laten zien.

Patiënten zonder geldig identiteitsbewijs kunnen wij helaas niet verder helpen en behandelen omdat de verzekering van de patiënt de afspraak of behandeling dan niet vergoed.
Mocht een patiënt geen identiteitsbewijs bij zich hebben dan moet hij/zij terug naar huis om het op te halen, of zijn we genoodzaakt om een nieuwe afspraak te maken.

Samen met een identiteitsbewijs moet de patiënt ook altijd in het bezit zijn van een geldig verzekeringsbewijs (pasje). Als dat niet het geval is, kan de afspraak of behandeling ook geen doorgang vinden. 

Vervolgafspraak

De specialist spreekt met u af op welke termijn u voor een vervolgconsult op de polikliniek wordt verwacht. Met de polikliniekassistente maakt u afspraken voor dit consult en voor onderzoeken die u moet ondergaan. Het kan ook zijn dat u een belafspraak maakt voor de uitslag van een onderzoek.