Promotie Nora Franzen - Hoe houden we de kankerzorg betaalbaar?

15 jul 2022 14:30, Universiteit Twente

“Steeds als ik hier de hal van het Antoni van Leeuwenhoek binnen loop en een patiënt achter de piano zie zitten, raakt het me. We doen hier belangrijk onderzoek naar een ernstige ziekte. De geneesmiddelen die we onder meer hier ontdekken worden steeds effectiever. Tegelijkertijd worden ze ook steeds duurder, slokken ze een steeds groter deel van het gezondheidsbudget op. In onze onderzoeksgroep wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit en prijsstelling van dure geneesmiddelen. Voor mijn promotie heb ik, zowel in de literatuur als door middel van enquêtes, interviews, experimenten en computermodellen, uitgezocht welke strategieën het beste werken om de inkoopprijs van geneesmiddelen tegen kanker naar beneden te brengen. In onze experimenten hebben we met name gekeken naar het effect van transparantie over  prijsonderhandelingen en naar R&D kosten. Hoe de prijs van deze medicijnen precies tot stand komt in onderhandelingen tussen Europese overheden en farmaceuten is namelijk geheim. Ook de kosten van R&D zijn doorgaans niet inzichtelijk. Transparantie over de kosten van R&D zou investeerders tegenhouden, is het idee. Wij vonden echter in onze gedragsexperimenten dat prijzen kunnen dalen terwijl de investeringen in R&D toch op peil blijven, wanneer zowel prijzen als ontwikkelingskosten transparant worden gemaakt. Uit interviews met experts bleek daarnaast dat zij gezamenlijke inkoop van medicijnen samen met andere Europese landen belangrijk vinden. Nederland doet op dat gebied al aardig wat. Maar hiernaar is nog geen empirisch onderzoek gedaan. Ik hoop dat mijn proefschrift ook de politieke discussie aanzwengelt, zodat we de zorg in de nabije toekomst voor alle patiënten toegankelijk en betaalbaar kunnen houden.”

Nora verdedigt haar proefschrift op 15 juli.

Het proefschrift
Affordable Anticancer Medicines. Exploring the evidence for sustainable pricing in oncology.

Promotor
prof. dr. Wim van Harten

Copromotor
dr. Valesca Retel

Praktische informatie

Lees ook