Een betere nazorg voor Hodgkinoverlevers

27 sep. 2023 13:45

“Patiënten met Hodgkinlymfoom zijn vaak redelijk jong, zo’n 25 tot 30 jaar, als die ziekte optreedt. Gelukkig is de overlevingskans tegenwoordig vrij hoog. Met chemo- en radiotherapie is de ziekte goed te behandelen en veel van deze patiënten hebben hierna dus nog een heel leven voor zich. Maar mede door die medicijnen en bestraling hebben zij op latere leeftijd een verhoogde kans op hart- en vaatziekten of het ontwikkelen van een tweede tumor. Ik deed onderzoek naar patiënten die tussen 1965 en 2000 na de behandeling nog minstens vijf jaar in leven waren. Ik ontwikkelde modellen om aan de hand van diverse kenmerken het risico op hart- en vaatziekten beter in te kunnen schatten. In een ander onderzoek ontdekte ik dat mannen uit deze groep meer dan twintig keer zoveel kans hebben om borstkanker te krijgen ten opzichte van de algemene populatie. Daarom is het goed om daar in het nazorgtraject rekening mee te houden. Op dat gebied wordt gelukkig steeds meer gedaan. In Nederland zijn er nu BETER-poliklinieken die Hodgkinoverlevers goed volgen en regelmatig screenen. Zelf werk ik inmiddels alweer een paar jaar bij het Zorginstituut. Daar denk ik mee over welke nieuwe geneesmiddelen vergoed zouden moeten worden.”

Simone verdedigt haar proefschrift op 27 september. 

Dit onderzoek is mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding.

Het proefschrift
Late effects of Hodgkin lymphoma treatment

Promotor(s)
prof. dr. ir. F.E. van Leeuwen

Copromotor(s)
dr. B.M.P. Aleman & dr. M. Schaapveld

Praktische informatie

Livestream