Bloedonderzoek

Als u patiënt bent in het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u ongetwijfeld te maken met bloedonderzoek. Tijdens een bloedonderzoek worden één of meerdere buisjes bloed bij u afgenomen. In het bloed kunnen honderden waarden bepaald worden. Uw behandelend arts geeft aan welke waarden voor u bepaald moeten worden. De aanvraag wordt elektronisch gedaan, u heeft dus geen aanvraagformulier nodig voor de bloedafname. Alleen die onderzoeken die door uw arts zijn aangevraagd worden uitgevoerd

Aanmelden voor de bloedafname kan eenvoudig en snel bij een van de twee aanmeldzuilen in polikliniek 3.

 

 

DSC1540 Zonder Naam

Het onderzoek

Uw huid wordt gedesinfecteerd op de plek waar we uw bloed gaan afnemen. Meestal is dat aan de binnenkant van uw elleboog of onderarm. De arts neemt een of meerdere buisjes van uw bloed af. Na afloop krijgt u een pleister op het wondje. Het afnemen van het bloed duurt zo'n 5 minuten.

Uitslag

U krijgt de uitslag tijdens uw volgende afspraak bij uw behandelend arts.