Bloedonderzoek

Wat is bloedonderzoek?

Als u patiënt bent in het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u ongetwijfeld te maken met bloedonderzoek. Tijdens een bloedonderzoek worden een of meerdere buisjes bloed bij u afgenomen. In het bloed kunnen honderden waarden bepaald worden. Uw arts geeft door middel van een lab-formulier aan welke waarden voor u bepaald moeten worden.
Aanmelden voor de bloedafname kan eenvoudig en snel bij een van de twee aanmeldzuilen in polikliniek 3.

Duur onderzoek

5 minuten

Uitslag

U krijgt de uitslag tijdens uw volgende afspraak bij uw behandelend arts.