Bloedonderzoek

Bloedonderzoek is een standaardonderzoek dat in bijna alle gevallen plaatsvindt. Patiënten die in het Antoni van Leeuwenhoek behandeld worden met chemotherapie moeten vaak, voorafgaand aan hun kuur, de waarden in hun bloed laten onderzoeken bij de Bloedafname. Zo wordt bepaald of de chemobehandeling gegeven kan worden. Het is goed mogelijk dat mensen die na u binnen zijn gekomen, eerder worden opgeroepen. Houd u hier rekening mee als u wacht.  

Verloop van de diagnose

Bij aankomst trekt u een nummer

Het is goed mogelijk dat mensen die na u binnen zijn gekomen, eerder worden opgeroepen. Houdt u hier rekening mee als u wacht

U neemt plaats in de wachtruimte

Via het nummerbord ziet u hoeveel mensen er voor u zijn

Bloedafname

Om de wachttijd zo kort mogelijk te houden zijn verschillende cabines waar het bloed kan worden afgenomen.

Uw bloed wordt vaak direct onderzocht

In het Antoni van Leeuwenhoek wordt uw bloed vaak direct onderzocht in een speciaal daarvoor ingericht laboratorium. De uitslag krijgt u via uw behandelend arts te horen.