Bloedonderzoek

Wat is bloedonderzoek?

Als u patiënt bent in het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u ongetwijfeld te maken met bloedonderzoek. Tijdens een bloedonderzoek worden een of meerdere buisjes bloed bij u afgenomen. In het bloed kunnen honderden waarden bepaald worden. Uw arts geeft door middel van een lab-formulier aan welke waarden voor u bepaald moeten worden.
Aanmelden voor de bloedafname kan eenvoudig en snel bij een van de twee aanmeldzuilen in polikliniek 3.

Duur onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan bij de bloedafname aan het begin van polikliniek 3 in het midden van de centrale hal. Uw huid wordt gedesinfecteerd op de plek waar we uw bloed gaan afnemen. Meestal is dat aan de binnenkant van uw elleboog of onderarm. De arts neemt een of meerdere buisjes van uw bloed af. Na afloop krijgt u een pleister op het wondje.Het afnemen van het bloed duurt zo'n 5 minuten.

Uitslag

U krijgt de uitslag tijdens uw volgende afspraak bij uw behandelend arts.