DMSA Nierscintigrafie

Wat is eenĀ DMSA-nierscintigrafie?

Met dit onderzoek brengen we eventuele functieschade van uw nieren in beeld en kunnen we berekenen hoeveel de afzonderlijke nieren bijdragen aan de nierfunctie. Ongeveer drie uur voor de opnames krijgt u een injectie met een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof toegediend in een bloedvat. Deze vloeistof zorgt er voor dat de nieren duidelijk zichtbaar worden en dat we berekeningen kunnen maken. In de wachttijd wordt u geadviseerd een halve liter water extra te drinken.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt 30 minuten. Daarnaast moet u rekening houden met een wachttijd van 3 uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u direct naar huis.

Uitslag onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.