DNA-diagnostiek Klinische Genetica

Sinds 1995 heeft het Antoni van Leeuwenhoek de afdeling Klinische Genetica, voorheen Polikliniek Familiaire Tumoren (PFT). Deze afdeling houdt zich bezig met het onderzoek naar de mogelijkheid van een erfelijke aanleg van kanker in families. Onderdeel hiervan kan zijn het verrichten van DNA-onderzoek. Hierbij worden het erfelijk materiaal, meestal is dat DNA geïsoleerd uit bloed, onderzocht op mutaties in genen die betrokken kunnen zijn bij specifieke vormen van erfelijke kanker zoals borstkanker of darmkanker. De technieken die wij hiervoor gebruiken zijn o.a. Next GenerationSequencing, Sangersequencing en MLPA.

In families waar een veroorzakende erfelijke mutatie is gevonden kan daarna andere familieleden gericht onderzocht worden of zij ook deze mutatie hebben. Dit onderzoek vindt plaats in het DNA-diagnostiek laboratorium welke als onderdeel van de afdeling Pathologie geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie (ISO-norm 15189:2012). Het DNA-diagnostiek laboratorium huisvest ook het Moleculaire Diagnostiek (MD) laboratorium voor genetische analyse van tumoren voor o.a. differentiaal diagnose en het voorspellen van respons op therapie waarmee we intensief samenwerken.

Het DNA-diagnostiek laboratorium bestaat uit analisten, secretariaatsmedewerkers, een kwaliteitsfunctionaris, Laboratoriumspecialisten Klinische Genetica en Klinisch Moleculair Biologen. Aanvragen voor oncogenetisch onderzoek kunnen alleen gedaan worden door klinisch genetici. 

Hieronder vindt u de links naar het aanvraagformulier DNA-diagnostiek en andere relevante informatie.