Moleculaire Diagnostiek

Het laboratorium Moleculaire Diagnostiek is een onderdeel van de afdeling Pathologie. In dit laboratorium worden de genetische eigenschappen van tumoren bepaald die belangrijk zijn voor het stellen van de diagnose, de prognose en de behandeling.

Werkzaamheden

Bij een operatie of punctie worden weefsel en/of cellen afgenomen. Deze worden onderzocht op de afdeling Pathologie. De patholoog kan op basis van de vorm, structuur, en opbouw van de cellen en weefsels in de meeste gevallen een diagnose stellen. Mutaties zijn echter niet zichtbaar door de microscoop. Hiervoor moet DNA of RNA geïsoleerd worden uit de tumorcellen om daar vervolgens moleculaire technieken op toe te passen. Dit gebeurt in het laboratorium Moleculaire Diagnostiek. De klinisch moleculair biologen van het laboratorium werken nauw samen met de pathologen en medisch oncologen. De uitslag van de analyse wordt gerapporteerd, waarna de behandelend arts op basis van de bevindingen de therapie kan instellen of aanpassen.

Ontwikkeling Moleculaire Diagnostiek

Het vakgebied is enorm in ontwikkeling mede door innovaties die personalised medicine, ofwel een behandeling op maat, mogelijk (gaan) maken. Er worden steeds meer gerichte therapieën ontwikkeld die alleen of voornamelijk werkzaam zijn bij patiënten met tumoren met specifieke genetische eigenschappen. Voor het ontwikkelen van deze nieuwe therapieën zijn binnen het Antoni van Leeuwenhoek vele klinische trials beschikbaar, waarvoor in toenemende mate ook moleculaire diagnostiek uitgevoerd wordt.

Samenwerking met DNA-diagnostiek

Het laboratorium Moleculaire Diagnostiek werkt samen met DNA-diagnostiek (het laboratorium van de Klinische Genetica) en deelt apparatuur en labruimte. Binnen het laboratorium werken analisten (HBO moleculaire biologie) en klinisch moleculair biologen/moleculair genetici (gespecialiseerde biologen).