Moleculaire Tumor Diagnostiek

Het Moleculaire Tumor Diagnostiek (MTD) laboratorium is onderdeel van de afdeling Pathologie. In dit laboratorium worden de genetische eigenschappen van tumoren bepaald die belangrijk kunnen zijn voor het stellen van de diagnose, prognose, en voor de keuze van de beste behandeling op maat. De behandelend arts kan de relevante moleculair diagnostische testen aanvragen. De uitslag komt in het pathologierapport te staan.

Werkzaamheden

Bij een operatie, bioptafname of punctie worden weefsel en/of cellen afgenomen. Deze worden onderzocht op de afdeling Pathologie. De patholoog kan op basis van de vorm, structuur, en opbouw van de cellen en weefsels in de meeste gevallen een diagnose stellen. Mutaties zijn echter niet zichtbaar door de microscoop. Hiervoor moet DNA of RNA geïsoleerd worden uit de tumorcellen om daar vervolgens moleculaire technieken op toe te passen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door analisten in het laboratorium van de Moleculaire Tumor Diagnostiek. De klinisch moleculair biologen van het laboratorium zijn verantwoordelijk voor de interpretatie en de eindrapportage van het uitgevoerde moleculaire onderzoek en werken nauw samen met de pathologen en medisch oncologen. De behandelend arts kan op basis van de moleculaire bevindingen de therapie bepalen, of eventueel aanpassen.

Ontwikkeling Moleculaire Diagnostiek

Het vakgebied is enorm in ontwikkeling mede door innovaties die personalised medicine ofwel een behandeling op maat, mogelijk (gaan) maken. Er worden steeds meer gerichte therapieën ontwikkeld die alleen, of voornamelijk, werkzaam zijn bij patiënten met tumoren met specifieke genetische eigenschappen. Binnen het Antoni van Leeuwenhoek worden vele klinische studies uitgevoerd, waarmee wordt bepaald hoe deze nieuwe therapieën zo goed mogelijk ingezet kunnen worden voor de beste behandeling voor de juiste persoon op het juiste moment. Hiervoor wordt in toenemende mate ook moleculaire diagnostiek uitgevoerd.

Team

Het MTD-team bestaat uit analisten, Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie (KMBP), een moleculair patholoog, en een teamleider. Bio-informatici, het secretariaat Moleculaire Diagnostiek en kwaliteitsfunctionarissen ondersteunen de MTD.

Samenwerkingsverbanden

Het laboratorium Moleculaire Tumor Diagnostiek werkt samen met de Moleculaire Kiembaan Diagnostiek (het laboratorium van de Klinische Genetica) en deelt apparatuur en labruimte. Daarnaast is er een nauwe samenwerking tussen met Hartwig Medical Foundation, waarmee brede testen worden uitgevoerd, zoals Whole Genome Sequencing (WGS).

Het laboratorium is ISO15189 gecertificeerd en wordt hiervoor jaarlijks geaudit door de Raad voor Accreditatie.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen