PET/CT-scan Dotataat

Wat is eenĀ PET/CT-scan Dotataat?

Neuro-endocriene tumoren hebben vaak speciale receptoren. Dotataat lijkt op somatostatine en bindt ook aan deze receptoren op neuro-endocriene tumoren. Deze receptoren kunnen zichtbaar worden gemaakt met een dotataat PET/CT. Bij een PET/CT-scan wordt een kleine hoeveelheid van dit radioactief dotataat toegediend.

Deze kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof is niet schadelijk en plast u gewoon weer uit. Een uur voordat u zich meldt moet u een halve liter water hebben gedronken.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt 1 uur en 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u direct naar huis.

Uitslag onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.