PET/CT-scan FDG

Wat is een PET/CT-scan?

Een PET/CT-scanner is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan in één apparaat. Een CT-scanner geeft via röntgenstraling informatie over de structuur van weefsels. Een PET-scan brengt juist de stofwisseling van weefsels in beeld. Met de PET/CT-scan kan zowel de aard als de plaats van de afwijking nauwkeurig worden vastgesteld. Bij patiënten waar eerder al kanker is vastgesteld, kunnen we voor bepaalde tumorsoorten met de PET/CT-scan onderzoeken of chemotherapie en/of radiotherapie (bestraling) effect heeft gehad.

PET/CT-scan FDG

Kankercellen en ontstekingscellen verbruiken veel energie en hebben brandstof nodig in de vorm van suiker (glucose). Met dit onderzoek kunnen we het gebruik van glucose in uw lichaam in beeld brengen en kanker en infecties opsporen. Voor de PET/CT-scan krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief glucose (FDG) toegediend. U moet na de toediening 1 uur rusten in een rustkamer. Hierna wordt de scan gemaakt.

De kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof is niet schadelijk en plast u gewoon weer uit. Een uur voordat u zich meldt, moet u een liter water hebben gedronken en verder moet u 6 uur nuchter zijn.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt 1 uur en 45 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u direct naar huis. Indien u valium heeft gekregen, mag u niet fietsen of autorijden.

Uitslag onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.

 

PET CT Still

PET/CT-scan: hoe gaat het in zijn werk?

Wilt u meer weten over een PET/CT scan? Hoe gaat het in zijn werk en kunt u last krijgen van bijwerkingen? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat in een animatie:
DSC1137 Zonder Naam
Psma Pet Ct Scan