PET/CT-scan

Een PET/CT-scanner is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan in één apparaat. Een CT-scanner geeft via röntgenstraling informatie over de structuur van weefsels. Een PET-scan brengt juist de stofwisseling van weefsels in beeld. Met de PET/CT-scan kan zowel de aard als de plaats van de afwijking nauwkeurig worden vastgesteld. Bij patiënten waar eerder al kanker is vastgesteld, kunnen we met de PET/CT-scan onderzoeken of chemotherapie en/of radiotherapie (bestraling) effect heeft gehad.

FDG-PET/CT-scan

Kankercellen en ontstekingscellen verbruiken veel energie en hebben brandstof nodig in de vorm van suiker (glucose). Met dit onderzoek kunnen we het gebruik van glucose in uw lichaam in beeld brengen en kanker en infecties opsporen. Voor de PET/CT-scan krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief glucose (FDG) toegediend U moet na de toediening 1 uur rusten in een rustkamer. Hierna wordt de scan gemaakt.

De kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof is niet schadelijk en plast u gewoon weer uit. Een uur voordat u zich meldt, moet u een liter water hebben gedronken en verder moet u 6 uur nuchter zijn.

Duur onderzoek: 1 uur en 45 minuten
Na het onderzoek: u mag direct naar huis. Indien u valium heeft gekregen, mag u niet fietsen of autorijden.
Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.

Octreotaat-PET/CT-scan

Neuro-endocriene tumoren hebben vaak speciale receptoren. Octreotaat lijkt op somatostatine en bindt ook aan deze receptoren op neuro-endocriene tumoren. Deze receptoren kunnen zichtbaar worden gemaakt met een 68Ga-octreotaat PET/CT. Bij een PET/CT-scan wordt een kleine hoeveelheid van dit radioactief 68Ga-octreotaat toegediend.

Deze kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof is niet schadelijk en plast u gewoon weer uit. Een uur voordat u zich meldt moet u een halve liter water hebben gedronken.

Duur onderzoek: 1 uur en 30 minuten
Na het onderzoek: u mag direct naar huis
Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.