Röntgenonderzoek

Wat is röntgenonderzoek?

Bij röntgenonderzoek maken we foto's van de 'binnenkant' van uw lichaam met behulp van röntgenstraling. Dit kunnen foto's zijn van de longen of botten. De radioloog analyseert de röntgenfoto's, beschrijft eventuele afwijkingen en geeft de bevindingen door aan uw behandelend arts. Soms is daarna nog aanvullend onderzoek nodig, zoals een CT-scan, PET-scan of MRI-scan.

Duur onderzoek

5 minuten

Na het onderzoek

Als er geen bijzonderheden zijn, kunt u direct naar huis.

Uitslag

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.