Schildklierscintigrafie

Met dit onderzoek kan de werking van de schildklier in beeld worden gebracht met een gammacamera. Dit doen we door een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof toe te dienen in een bloedvat. Uw schildklier neemt deze vloeistof in ongeveer 15 minuten op. Daarna worden de opnames gemaakt. Hieruit kunnen we afleiden hoe uw schildklier werkt.

Duur onderzoek: 60 minuten
Na het onderzoek: u mag direct naar huis
Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.