Tumormarkers

Wat is een tumormarker?

Een tumormarker is een bepaalde stof die in het bloed voorkomt bij kanker. Er zijn verschillende tumormarkers die bij verschillende soorten kanker in het bloed kunnen voorkomen. Sommige van deze stoffen komen slechts bij één bepaalde kankersoort voor, andere komen bij meerdere kankersoorten voor. We kunnen tumormarkers meten in uw bloed, urine, hersenvocht of weefselmateriaal.

Deze stoffen bewijzen niet dat er een tumor is: we vinden ze ook bij andere ziektes en zelfs bij gezonde mensen. De uitslag alleen zegt dus niet alles. Tumormarkers kunnen ons helpen een diagnose te stellen, maar alleen in combinatie met ander onderzoek.

De stoffen zeggen ons vooral veel over het verloop van uw ziekte. We kunnen ermee zien of uw behandeling aanslaat en of de kanker na de behandeling wegblijft of terugkeert.