Borstkanker: TRAIN-3 studie

Deze studie is dicht voor inclusie (update 27 mei 2021)

Verminderen van het aantal kuren chemotherapie op geleide van de tumor respons op beeldvorming bij HER2-positieve borstkanker: de TRAIN-3 studie

Doel
In dit onderzoek wordt bekeken of het aantal chemotherapie kuren kan worden verminderd in het geval van een vroege respons van de tumor op chemotherapie in combinatie met HER2-blokkade. Dit onderzoek heeft als doel de volgende vragen te onderzoeken:

 • Is de ziektevrije-overleving even goed wanneer je het aantal chemotherapie kuren aanpast aan de tumorrespons als wanneer alle patiënten de standaard negen kuren krijgen?
 • Geeft een pathologisch complete respons na drie of na zes kuren chemotherapie even goede lange termijn uitkomsten als een pathologisch complete respons na standaard negen kuren?
 • In welke mate is de respons van de tumor op de chemotherapie op beeldvorming vergelijkbaar met de daadwerkelijke reactie van de tumor?
 • Zijn er laboratoriumtechnieken die kunnen voorspellen welke tumoren goed en welke tumoren minder goed op de behandeling zullen reageren?
 • Wat is het verschil in kwaliteit van leven na 3, 6 of 9 kuren chemotherapie?

Wordt er geloot?
Nee.

Voorwaarden

 • Deelnemende patiënten hebben een HER2-positieve borsttumor en/of okselklier uitzaaiing(en) (stadium II of III) en komen in aanmerking voor neoadjuvante chemotherapie
 • Deelnemende patiënten hebben geen uitzaaiingen op afstand
 • Deelnemende patiënten zijn nog niet eerder behandeld voor deze borstkanker
 • Een voldoende lichamelijke conditie
 • Deelnemende patiënten zijn niet zwanger
 • Geen contra-indicatie voor een MRI-scan

Behandeling

Patiënten worden behandeld met een combinatie van chemotherapie en zogenaamde gerichte therapie: de HER2-blokkerende middelen. Dit schema bestaat uit paclitaxel, carboplatin, trastuzumab en pertuzumab (PTC-Ptz). Een kuur duurt drie weken waarbij op dag 1 paclitaxel, carboplatin, trastuzumab en pertuzumab wordt gegeven en op de 8e dag van de kuur nog een keer paclitaxel. Bij behandeling in de TRAIN-3 studie wordt om de drie kuren een MRI scan van de borst en mogelijk een echo van de oksel gemaakt. Bij hormoongevoelige borstkanker volgen bij een volledige reactie van de tumor op MRI ook vacuüm biopten van de borst. Indien de tumor niet meer te zien is op beeldvorming en niet meer in eventuele biopten wordt gevonden stopt de behandeling met chemotherapie en wordt de patiënt verwezen voor vervroegde operatie. Indien er tijdens de operatie toch nog kankercellen worden gevonden en de patiënt nog niet met 9 kuren PTC-Ptz is behandeld, volgen die kuren na de operatie alsnog en volgt daarna behandeling met trastuzumab-emtansine (T-DM1). Als er bij de operatie geen kankercellen worden gevonden duurt de behandeling met trastuzumab en pertuzumab in totaal 1 jaar.
Deelnemende patiënten worden volgens de nationale richtlijnen behandeld met bestraling, hormoontherapie en bisfosfonaten.

Bijwerkingen
De behandeling met PTC-Ptz, T-DM1 en ook de behandeling met alleen trastuzumab en pertuzumab heeft ook bijwerkingen. Informatie hierover staat in de patiënteninformatie van de TRAIN-3 studie. Behandeling binnen de TRAIN-3 vergroot niet de kans op bijwerkingen van de chemotherapie: immers patiënten worden buiten de studie met dezelfde medicijnen behandeld. Wel worden zij, in tegenstelling, tot de standaard behandeling in Nederland een jaar lang behandeld met pertuzumab. De belangrijkste bijwerking hiervan is diarree. De behandeling met T-DM1 is (nog) geen standaardzorg in Nederland. De belangrijkste bijwerkingen hiervan zijn mogelijke afname van de pompfunctie van het hart, bloedarmoede, verhoogde kans op bloedingen en zenuwstelselbeschadiging (neuropathie).

Behandeling wordt gestopt als
De patiënt daartoe besluit of de behandelend arts dit om medische redenen beter vindt. Ook als de ziekte verergert onder de behandeling wordt deze aangepast.

Extra belasting

 • Alle deelnemende patiënten worden naast de trastuzumab (huidige praktijk) in totaal ook 1 jaar met pertuzumab behandeld.
 • Indien de tumor na drie kuren nog niet helemaal is verdwenen, kan het nodig zijn dat er vaker dan normaal een MRI-scan en eventueel een echo van de oksel gemaakt wordt. Dit is maximaal twee keer vaker dan normaal.
 • Indien er op de MRI-scan een volledige tumorrespons wordt gezien, kan het soms nodig zijn een extra biopt of punctie van de oksel te ondergaan.
 • Bij hormoongevoelige borstkanker worden er bij een volledige tumorrespons op de MRI scan vacuüm biopten genomen van de borst om dit te bevestigen.
 • Optioneel wetenschappelijk laboratorium onderzoek: indien patiënten hier aan deelnemen wordt gevraagd één keer een extra biopsie te ondergaan en vier keer extra buisjes bloed af te staan tijdens routine bloedonderzoek.
 • Optioneel: er worden vier keer kwaliteit van leven vragenlijsten afgenomen.

Deelnemende Ziekenhuizen

 • Amphia Ziekenhuis
 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Bernhoven
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
 • Catharina Ziekenhuis
 • Deventer Ziekenhuis
 • Diakonessenhuis Utrecht
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Sint Franciscus Gasthuis
 • Gelre Ziekenhuizen
 • Groene Hart Ziekenhuis
 • HagaZiekenhuis Den Haag
 • HMC Haaglanden Medisch Centrum
 • Ikazia Ziekenhuis
 • Isala Zwolle
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Laurentius Ziekenhuis
 • Maasstad Ziekenhuis
 • Maastricht UMC+
 • Martini Ziekenhuis
 • Maxima Medisch Centrum
 • Meander Medisch Centrum
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Nij Smellinghe
 • Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar
 • OLVG
 • Reinier de Graaf Groep locatie Reinier de Graaf Gasthuis
 • Rijnstate Arnhem
 • Rivas Zorggroep- Beatrixziekenhuis
 • Rode Kruis Ziekenhuis
 • Spaarne Gasthuis
 • St. Anna Ziekenhuis
 • St. Antonius Utrecht
 • Streekziekenhuis Koningin Beatrix
 • UMC Utrecht
 • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
 • VieCuri
 • Zaans Medisch Centrum
 • ZGT
 • Ziekenhuis Amstelland
 • Ziekenhuis Rivierenland
 • Ziekenhuis St Jansdal
 • Ziekenhuis Tjongerschans
 • Zuyderland Medisch Centrum

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Image-guided de-escalation of neoadjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer: the TRAIN-3 study

Kankersoort
Borstkanker

Fase trial: II

Status: Dicht voor inclusie / patiënten worden nog wel behandeld.

Aantal patiënten: 462

Initiatiefnemers
Dr. Gabe S Sonke, Internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut

Coördinatoren
Drs. Anna van der Voort, arts-onderzoeker in opleiding, Antoni van Leeuwenhoek / Nederland Kanker Instituut
Gertruud Bakker, PhD, BOOG Study Center 

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Verminderen van het aantal kuren chemotherapie op geleide van de tumor respons op beeldvorming bij HER2-positieve borstkanker: de TRAIN-3 studie

Extra informatie

 • Kijk op de website van de BOOG voor nog meer patiënteninformatie over dit onderzoek. 
Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen