Darmkanker: ORCHESTRA studie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide dikkedarm- of endeldarmkanker. Een combinatie van chemotherapie en een lokale anti-tumor behandeling wordt vergeleken met een behandeling met chemotherapie.

Doel onderzoek
Deze studie onderzoekt of een combinatie met chemotherapie en lokale behandeling van de uitzaaiingen effectiever is in het bestrijden van de ziekte dan de standaardbehandeling met alleen chemotherapie. Onderzocht wordt of toevoeging van een lokale behandeling van de uitzaaiingen de levensduur verlengt van patiënten bij wie de dikkedarm- of endeldarmkanker naar meerdere organen is uitgezaaid.

Toelichting:
De lokale behandeling van de uitzaaiingen kan bestaan uit operatieve verwijdering, wegbranden (RFA: radio frequente ablatie), bestralen (SABR: stereotactisch ablatieve radiotherapie) en/of lokale chemotherapie (TACE: trans arteriële chemo-embolisatie) van de uitzaaiingen.

Wordt er geloot?
Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten bij wie de dikkedarm- of endeldarmkanker naar meerdere organen is uitgezaaid.
 • Lokale behandeling van tenminste 80% van de uitzaaiingen moet haalbaar zijn.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten gebruiken tijdens het onderzoek doeltreffende anticonceptie om zwangerschap te voorkomen.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.  

Behandeling

 • Alle deelnemende patiënten krijgen eerst 3 of 4 kuren chemotherapie.
 • Is de tumor na deze chemokuren even groot gebleven of kleiner geworden? Dan worden deelnemende patiënten door loting verdeeld in 2 groepen.
 • Groep 1 gaat door met de kuren chemotherapie.
 • Groep 2 gaat door met de kuren chemotherapie én krijgt ook aanvullende lokale behandeling van de uitzaaiingen.

De behandeling wordt gestopt als:

 • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door bijwerkingen, groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.        

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Dat geldt voor de standaard chemokuren en de lokale behandeling van de uitzaaiingen. Met de verschillende vormen van lokale behandeling is al veel ervaring. Mogelijke bijwerkingen van de lokale behandelingen van de uitzaaiingen zijn:

 • Bij operatieve ingrepen en het wegbranden van uitzaaiingen kunnen bloedingen of ontstekingen ontstaan.
 • Na het wegbranden van uitzaaiingen kan koorts, spierpijn, misselijkheid of overgeven optreden.
 • Na behandeling met lokale chemotherapie kunnen klachten ontstaan als misselijkheid, overgeven, koorts en infectie.    

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten ondergaan voorafgaand aan de studie uitgebreide controles. Onder andere: lichamelijk onderzoek, hartfilmpje (ECG), bloed- en urineonderzoek en CT-scan.
 • Deelnemende patiënten ondergaan tijdens de studie extra bloedafname voor wetenschappelijk onderzoek. Dit zijn 2 of 3 extra buizen, tijdens de standaard bloedafname.
 • Afhankelijk van het ziekenhuis wordt tegelijk met de CT-scan een PET-scan gemaakt. Bij zo'n PET-scan wordt - via een infuus - een radioactief middel in de bloedbaan gebracht om de tumor te bepalen (te 'kleuren').
 • Bij alle deelnemende patiënten wordt voor de start van de behandeling een biopt (hapje weefsel) van de tumor afgenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Vaak wordt dit met behulp van een echo-onderzoek gedaan.
 • Deelnemende patiënten kunnen toestemming geven voor een extra biopt als ze bij de loting in groep 1 zijn gekomen.
 • Deelnemende patiënten vullen regelmatig een aantal vragenlijsten in om te onderzoeken hoe belastend de behandeling is.      

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI, AMSTERDAM
 • Academisch Medisch Centrum, AMSTERDAM
 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Goes, GOES
 • Admiraal De Ruyter Ziekenhuis locatie Vlissingen, VLISSINGEN
 • Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Dordwijk, DORDRECHT
 • Amphia Ziekenhuis, BREDA-OOSTERHOUT
 • Bravis Ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, BERGEN OP ZOOM
 • Deventer Ziekenhuis, DEVENTER
 • Diakonessenhuis Utrecht-Zeist, UTRECHT-ZEIST
 • Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis locatie TweeSteden Tilburg, TILBURG
 • Erasmus MC, ROTTERDAM
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland locatie Sint Franciscus Gasthuis, ROTTERDAM
 • Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, APELDOORN
 • Gelre Ziekenhuizen Zutphen, ZUTPHEN
 • HMC Haaglanden Medisch Centrum, DEN HAAG-LEIDSCHENDAM
 • IJsselland Ziekenhuis, CAPELLE A/D IJSSEL
 • Isala Zwolle, ZWOLLE
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis, 'S HERTOGENBOSCH
 • Maasstad Ziekenhuis, ROTTERDAM
 • Maastricht UMC+, MAASTRICHT
 • Maxima Medisch Centrum, EINDHOVEN-VELDHOVEN
 • Meander Medisch Centrum, AMERSFOORT
 • Medisch Centrum Leeuwarden, LEEUWARDEN
 • Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, ALKMAAR
 • OLVG, AMSTERDAM
 • Radboudumc, NIJMEGEN
 • Spaarne Gasthuis, HAARLEM-HOOFDDORP-HEEMSTEDE
 • St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, NIEUWEGEIN
 • UMCG, GRONINGEN
 • VUmc, AMSTERDAM
 • ZGT, ALMELO-HENGELO
 • Ziekenhuis Amstelland, AMSTELVEEN 

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
The ORCHESTRA trial; A randomized multicenter clinical trial for patients with multi-ORgan, Colorectal cancer metastases comparing the combination of cHEmotherapy and maximal tumor debulking versuS chemoTheRapy Alone.        

Kankersoort: dikkedarmkanker, endeldarmkanker       

Fase trial: III        

Status: open (sinds: 20-12-2012)        

Maximaal aantal patiënten: 478       

Initiatiefnemers: VUmc        

Coördinatoren vanuit het AVL
Cecile Grootscholten, internist Antoni van Leeuwenhoek      

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Trialregister Engels: NCT01792934

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen