Melanoom: AILEEN (P20OPC) studie

Met dit onderzoek willen wij kwaliteit van Leven van melanoompatiënten die zijn behandeld met immunotherapie of doelgerichte therapie en/of een operatie in kaart brengen. Op deze manier hopen wij toekomstige melanoom patiënten beter te kunnen begeleiden tijdens en na hun behandeling.

Doel
Het doel van deze studie is om kwaliteit van leven en het cognitief vermogen in kaart te brengen van stadium III en IV melanoompatiënten.

Duur van de studie 
Over een periode van een jaar worden ongeveer 700 stadium III en IV melanoom patiënten benaderd om eenmalig een vragenlijst in te vullen en een online cognitietest uit te voeren.

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden 
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Ten minste 18 jaar oud.
  • Actief behandeld voor een stadium III of IV melanoom doormiddel van een operatie, immunotherapie, doelgerichte therapie of een combinatie.
  • Bereid om een vragenlijst en een online cognitiescan te voltooien.

Behandeling

Patiënten die deelnemen aan de studie worden gevraagd om eenmalig een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 30 minuten duren. Er wordt tevens gevraagd een online cognitietest (The Amsterdam Cognition Scan; ACS) uitgevoerd om cognitieve vaardigheden in kaart te brengen. De cognitietest kan ongeveer 60 minuten duren. Er worden twee pauzes ingelast.

Behandeling wordt gestopt als

  • De patiënt zelf besluit te stoppen

Extra belasting
Behalve dat het invullen van de vragenlijst en het voltooien van de cognitiescan energie en tijd kosten en de vragenlijst mogelijk confronterend is, zijn er geen risico's verbonden aan het meedoen aan ditonderzoek.

Deelnemende ziekenhuizen
Melanoma Institute Australia (Australië)
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Leidsch Universitair Medisch Centrum
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Kwaliteit van Leven onderzoek onder melanoompatiënten die zijn behandeld met immunotherapie of doelgerichte therapie en/of een operatie.

Kankersoort
stadium III en IV Melanoom

Fase: observationeel onderzoek

Maximum aantal patiënten
nvt

Initiatiefnemers / onderzoekers
het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis/Nederlands Kankerinstituut (AVL/NKI)

Coördinatoren
Drs. Noëlle M.J. Van den Heuvel & Dr. Annelies H. Boekhout

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister: