Melanoom: NivoILP studie

Een gerandomiseerde dubbelblinde placebo gecontroleerde studie die het effect van Nivolumab onderzoekt voor patiënten met in-transit melanoommetastasen die worden behandeld met geïsoleerde ledemaat perfusie.
Melanomen kunnen uitzaaiingen op de huid en onderhuids maken die “in-transit metastasen” worden genoemd en bevinden zich tussen het melanoom en het regionale lymfeklierstation. Deze metastasen kunnen worden behandeld met een geïsoleerde ledemaat perfusie (ILP), waarbij een hoge dosering chemotherapie door een ledemaat wordt gecirculeerd, terwijl de bloedsomloop van het ledemaat is afgesloten van het lichaam en verbonden is met een hart/long machine. Mogelijk zorgt de combinatie van ILP met een gift immunotherapie (Nivolumab) dat de behandeling beter werkt.

Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe werkzaam de combinatie van het geneesmiddel Nivolumab (Opdivo®) met een geïsoleerde ledemaat perfusie (ILP) is bij patiënten met in-transit uitzaaiingen van melanoom in vergelijking met alleen een geïsoleerde ledemaat perfusie behandeling.

Duur van de studie 
Na operatie zult u drie jaar worden gevolgd in het kader van de studie, in totaal wordt u tot 10 jaar gecontroleerd net als bij de standaard behandeling.

Wordt er geloot?
Ja, na toestemming wordt er geloot tussen Nivolumab en placebo. Deze loting gebeurt dubbel blind, dat betekent dat zowel de behandelend arts als de patiënt niet weet welke medicatie er is gegeven.

Voorwaarden 
De voorwaarden om deel te nemen aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Er is sprake van een stadium III melanoom met in-transit metastasen
 • Een van de in-transit metastasen is ten minste 5 mm groot
 • De patiënt is 18 jaar of ouder
 • De patiënt in voldoende lichamelijke conditie om de behandeling te ondergaan
 • De patiënt is niet zwanger en geeft geen borstvoeding

De behandelend arts zal besluiten of iemand daadwerkelijk aan de studie deel kan nemen.

Behandeling

Na akkoord met deelname aan de studie zal middels loting worden bepaald in welke groep een patiënt terecht komt. Alle patiënten worden een dag voor de operatie opgenomen in het ziekenhuis. Op de afdeling wordt via het infuus de Nivolumab of het placebo gegeven. De dag daarop vindt de geïsoleerde ledemaat perfusie plaats.

Bijwerkingen

Zoals bij iedere behandeling kunnen er ook bijwerkingen optreden, de belangrijkste worden hieronder genoemd.

Geïsoleerde ledemaat perfusie:
De bijwerkingen blijven beperkt tot het behandelde been of arm en zijn vaak oedeem (zwelling), roodheid of schilfering van de huid. In zeldzame gevallen kan de zwelling tot een compartiment syndroom leiden waarvoor een extra operatie nodig is om de druk te verlichten. Het chemotherapeuticum kan tintelingen of doofheid in het arm of been veroorzaken, dit gaat vaak ook weer over.

Nivolumab:
Deze immunotherapie kan verschillende bijwerkingen geven, echter omdat het slechts een keer wordt toegediend is het risico hierop klein. De reactie die te verwachten valt is een allergische/overgevoeligheidsreactie en kan zich uiten met de volgende symptomen:

 • Koorts (lichaamstemperatuur boven 38,5 °C)
 • Rillingen
 • Stijfheid
 • Pijn aan gewrichten
 • Hoofdpijn

Vervolg
Voor dit onderzoek hoeft u niet extra vaak naar het ziekenhuis te komen. Alle controles zullen volgens het standaard schema na de geïsoleerde ledemaat perfusie plaatsvinden. Indien dit voor uw behandeling belangrijk is, bestaat er de mogelijkheid om te deblinderen om erachter te komen welke medicatie u heeft gehad.

Deelnemende ziekenhuizen

 • Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 • Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg (Zweden)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
A Phase Ib/II Randomized Double-blind Placebo Controlled Trial Evaluating the Effect of Nivolumab for Patients With In-transit Melanoma Metastases Treated With Isolated Limb Perfusion - the NivoILP Trial.

Kankersoort
Melanoom

Fase: I/IIb

Maximum aantal patiënten: In totaal zullen we 74 patiënten worden behandeld in dit onderzoek, waarschijnlijk 15 in Nederland.

Initiatiefnemers
Roger Olofsson Bagge (Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Zweden)

Studiecoördinator
Dr. W.J. van Houdt (Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam)

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen