Melanoom: PRO-MEL (P20MEL) studie

Met dit onderzoek willen wij kwaliteit van leven van melanoompatiënten die behandeld worden met immuuntherapie in kaart brengen. Op deze manier hopen wij toekomstige melanoom patiënten beter te kunnen begeleiden tijdens en na hun behandeling.

Doel
Het doel van deze studie is om korte en lange termijn kwaliteit van leven in kaart te brengen van stadium III en IV melanoompatiënten die met immuuntherapie worden behandeld.

Duur van de studie 
Over een periode van drie jaar worden ongeveer 300 stadium III en IV melanoompatiënten die gaan starten met immuuntherapie benaderd om gedurende een follow-up van 5 jaar 11 vragenlijsten in te vullen.

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden 
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Patiënten zijn tenminste 18 jaar oud.
  • Stadium III of IV melanoom in aanmerking voor een behandeling door middel van immuuntherapie.
  • Bereid om 11 vragenlijsten te voltooien over een periode van 5 jaar.

Behandeling

Voor het vragenlijstonderzoek worden patiënten gevraagd om 11 keer een vragenlijst in te vullen over een periode van 5 jaar. De vragenlijst bestaat uit verschillende onderdelen waaronder vragen over kwaliteit van leven, angst, depressie, immunotherapie gerelateerde klachten, angst voor terugkeer van de kanker, seksuele gezondheid en sociaal welbevinden (waaronder werk). Gedurende het eerste jaar van de behandeling ontvangt de patiënt elke 3 maanden een vragenlijst, in jaar 2 en 3 ontvangt de patiënt elke 6 maanden een vragenlijst, en in jaar 4 en 5 ontvangt de patiënt jaarlijks een vragenlijst.

Behandeling wordt gestopt als

  • De patiënt zelf besluit te stoppen

Extra belasting
Behalve dat het invullen van de vragenlijsten energie en tijd kosten en de vragenlijst mogelijk confronterend is, zijn er geen risico's verbonden aan het meedoen aan dit onderzoek.

Deelnemende ziekenhuizen
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (Amsterdam)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Onderzoek naar kwaliteit van leven bij melanoom patiënten die met immunotherapie worden behandeld.

Kankersoort
stadium III en IV Melanoom

Fase: observationeel onderzoek

Maximum aantal patiënten: 300

Initiatiefnemers
Het Antoni van Leeuwenhoek

Coördinatoren
Drs. Itske Fraterman & Dr. Annelies H. Boekhout

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel
Onderzoek naar kwaliteit van leven bij melanoom patiënten die met immunotherapie worden behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen