Schildklierkanker: COMBO studie

Onderzoek naar een nieuwe voorlichtingsmethode over de behandeling voor patiënten met schildklierkanker.

Doel onderzoek
Deze studie onderzoekt hoe patiënten met schildklierkanker het beste over de behandeling geïnformeerd kunnen worden en hoe de mening van de patiënt meegenomen kan worden in de keuze voor een behandeling. Voor dit onderzoek is er speciaal voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. Er wordt gekeken wat de patiënt vindt van dit materiaal. Daarnaast worden twee voorlichtingsmethoden met elkaar vergeleken: de standaardmethode en de nieuwe methode. In de standaardmethode wordt de patiënt op de gebruikelijke manier begeleid door de artsen en andere hulpverleners, In de nieuwe methode wordt daarnaast ook het nieuw ontwikkelde voorlichtingsmateriaal gebruikt.

Wordt er geloot?
Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met schildklierkanker.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

Behandeling

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken.

 • Groep 1 krijgt voorlichting via de standaardmethode.
 • Groep 2 krijgt voorlichting via de nieuwe voorlichtingsmethode.

Patiënten krijgen in een periode van 4 weken op 2 tijdstippen een aantal vragen voorgelegd. De vragen gaan over de gezondheid en over de mening van de patiënt over de behandeling. Het invullen van deze vragenlijsten duurt ongeveer 30 minuten per keer. Ook wordt het volgende gesprek tussen patiënt en arts opgenomen (alleen geluid-, geen beeldopname) om te kijken of en hoe de nieuwe voorlichtingsmethode het gesprek met de arts beïnvloedt. Als de patiënt in groep 2 (nieuwe voorlichtingsmateriaal) is ingeloot, dan kan de patiënt dit lezen (duurt ongeveer 30 minuten).

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen
Aangezien dit onderzoek geen behandeling is (met geneesmiddelen) zijn er geen bijwerkingen.

Extra belasting voor patiënt
Patiënt is extra tijd kwijt met het invullen van vragenlijsten.

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
 • Catharina Ziekenhuis
 • HagaZiekenhuis Den Haag
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht UMC+
 • Radboudumc
 • Rijnstate Arnhem
 • UMC Utrecht
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Focus on values to stimulate shared decisions in patients with thyroid cancer: A multifaceted Communication Booster (COMBO)

Kankersoort: schildklierkanker

Maximaal aantal patiënten: 128

Initiatiefnemers: Radboudumc, Nijmegen

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Wat vinden patiënten met schildklierkanker belangrijk?

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen