Zeldzame hoofd- hals tumoren en tumoren van de speekselklieren

Met hoofd- hals tumoren inclusief de speekselklieren wordt  een groep tumoren aangeduid die zich in het gebied van hoofd en hals bevinden.

Hersentumoren worden hiertoe niet gerekend en deze vormen een aparte groep. Hoofd- hals tumoren bevinden zich in de neus en neusbijholten, oogkas, mond- keel holte, strottenhoofd en bovenste deel van de slokdarm.

Ook de speekselklieren, lymfklieren en schildklier kunnen de plaats zijn waar de ziekte zijn oorsprong heeft. Daarnaast zijn er nog zeldzamere vormen van hoofd- hals tumoren.

Verschijnselen

Omdat hoofd- hals tumoren divers zijn, zijn de verschijnselen van de ziekte dat ook.

Het meest voorkomend zijn: neusverstopping of herhaalde neusbloedingen, enkelzijdige oorpijn, slikklachten, heesheid en een zwelling in de hals. Daarbij kan gewichtsverlies optreden.

In het algemeen geldt dat het verstandig is een arts te raadplegen wanneer dergelijke klachten meer dan drie weken aanhouden.

Hoofd- hals tumoren in het Antoni van Leeuwenhoek

In het Antoni van Leeuwenhoek is een toegewijd behandelteam aanwezig dat bestaat uit hoofd- hals chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, pathologen en radiologen die zich inzetten voor de medische behandeling.

Ondersteunende zorg wordt geleverd door oncologisch verpleegkundigen, physician assistants, logopedisten, fysiotherapeuten, tandartsen , mondhygiënisten, diëtisten, en psychosociaal hulpverleners.

Niet alleen de medische behandeling en ondersteunende zorg vinden wij belangrijk, dat vinden wij ook van herstel na de ziekte. Daarom is er een speciaal revalidatie team aanwezig dat er voor zorgt dat patiënten op een voor hun zo optimaal mogelijk manier kunnen terugkeren in de samenleving.

Erkend centrum

Hoofd- hals tumoren inclusief de speekselklieren in het Antoni van Leeuwenhoek hebben een landelijke NFU erkenning als  expertise centrum.

Bovendien heeft het Antoni van Leeuwenhoek een Europese erkenning als Euracan expertise centrum van voor tumoren van neus en neusbijholten, oor, nasofarynx en speekselklieren.

Second opinion na diagnose kanker

Het is mogelijk dat bij u elders de diagnose kanker is gesteld maar u graag een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoek wilt aanvragen. Lees meer over second opinion en hoe dit verloopt in ons instituut.  

Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan.
Alle genoemde onderzoeken en behandelingen kunnen, maar hoeven niet toegepast te worden. De onderzoeken en behandelingen hangen onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.

Het behandelteam

Onze specialisten zijn allen volledig gespecialiseerd in hoofd-halskanker. In een multidisciplinair overleg wordt uw situatie aan de hand van uw uitslagen en medische gegevens en overlegd en wordt gekeken welke behandeling voor u het beste is. Vervolgens bespreekt uw eigen arts dit plan met u. Want bij het Antoni van Leeuwenhoek bent u een gelijkwaardige gesprekspartner en beslist u mee over uw eigen behandeling.