Blaaskanker spierinvasief

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van onze patiënten, de bekwaamheid van onze specialisten, innovatie en de actuele wachttijden bij de behandeling van spierinvasieve blaaskanker.

Michiel van der Heijden in gesprek (blaaskanker)
Samen met de andere specialisten van het team maken we een zo goed mogelijk behandelplan dat past bij de situatie en wensen van de patiënt.
Dr. Michiel van der Heijden Internist

Patiëntervaring

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

8.6

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 8.5
  Persoonlijke aandacht
 • 8.1
  Informatie
 • 8.5
  Deskundigheid
 • 8.6
  Vertrouwen
 • 8.3
  Mogelijkheid eigen inbreng
Jonker
"Er is veel belangstelling voor mij als persoon, zo komen ze even een extra praatje maken, even naast je zitten en kwam de arts direct na de operatie omdat hij benieuwd was hoe het was gegaan."
Dhr. Jonker Patiënt

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

 • 1396

  patiënten met blaaskanker

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

Chirurgische behandelingen (meest voorkomend)

 • 127

  Transurethrale resectie
 • 98

  Blaasresectie

Radiotherapeutische behandeling (meest voorkomend)

 • 121

  bestraling blaas
 • 8

  brachytherapie

Veel patiënten nemen binnen het Antoni van Leeuwenhoek deel aan een klinische studie/ trial ten aanzien van behandeling met medicatie, bijvoorbeeld immuuntherapie. Deze aantallen zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Bas van Rhijn en Kees Hendricksen (urologen)
Blaaskanker kan niet meer door één specialist worden behandeld. Tot op de dag van vandaag staat onze multidisciplinaire behandeling centraal.
Kees Hendricksen en Bas van Rhijn Urologen

Wachttijden

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand.

4
dagen

Eerste afspraak

Wachttijd tot eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één week gezien.

Voor (de verdenking van) blaaskanker bieden we ook sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

14-23
dagen

Start behandeling

Wachttijd tot start behandeling

Onze patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1. Chirurgische behandeling:                 <23 dagen

2. Behandeling met medicatie:              <14 dagen

3. Radiotherapeutische behandeling:     <21 dagen