Borstkanker

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van onze patiënten, de bekwaamheid van onze specialisten, de behandelresultaten en de actuele wachttijden bij de behandeling van borstkanker.

Emiel Rutgers
Iedere patiënt is uniek, iedere tumor is uniek, en dus de zorg per patiënt ook
Prof. dr. Emiel Rutgers Chirurg

Patiëntervaring

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

8.6

Patiëntenwaardering Borstkanker

Patiënten met borstkanker beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 8.9
  Deskundigheid
 • 8.6
  Persoonlijke aandacht
 • 8.3
  Informatie
 • 8.8
  Vertrouwen
 • 8.6
  Mogelijkheid eigen inbreng

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

 • 10344

  patiënten met borstkanker

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

Chirurgische behandelingen (meest voorkomend)

 • 439

  borstsparende operaties
 • 270

  borstamputaties met directe reconstructie
 • 73

  borstamputatie zonder reconstructie

Het Antoni van Leeuwenhoek doet mee aan de kwaliteitsregistratie “NABON Breast Cancer Audit” voor borstkanker. Dit met als doel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de eigen zorg én die van andere ziekenhuizen doordat eigen resultaten worden gespiegeld aan het landelijk gemiddelde.

Behandelingen met medicatie (meest voorkomend)

 • 1751

  hormoontherapie
 • 616

  chemotherapie
 • 367

  doelgerichte therapie

Veel patiënten nemen binnen het Antoni van Leeuwenhoek deel aan een klinische studie/ trial ten aanzien van behandeling met medicatie, bijvoorbeeld immuuntherapie. Deze aantallen zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Radiotherapeutische behandeling (totaal)

 • 1289

  radiotherapeutische behandelingen

Behandelresultaten

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Op dit moment informeren we u over de kwaliteitsregistratie vanuit het indicatorenrapport opgesteld voor borstkanker. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

Gabe Sonke in gesprek (borstkanker, eierstokkanker)
Behandeling is hier geen protocol, maar een individuele keuze, waarbij dokters en verpleegkundigen de tijd nemen om samen met hun patiënt de beste behandeling te kiezen
dr. Gabe Sonke Internist

Kwaliteitsregistraties

De DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) voert kwaliteitsregistraties op het gebied van oncologie. Specifiek voor borstkanker is door de NBCA (Nabon Breast Cancer Audit) een indicatorenrapport opgesteld.

Bekijk het rapport hier. De resultaten van het Antoni van Leeuwenhoek zijn weergegeven met het rode bolletje in de figuren.

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at AntoniVanLeeuwenhoek.UmbracoLibrary.Models.Custom.Link..ctor(UrlPicker urlPicker, String cssClass) in C:\InControlSwapSpace\Export\7f3bdca1-85c5-4ab8-9315-0c9f8d508c89\Libraries\AntoniVanLeeuwenhoek.UmbracoLibrary\Models\Custom\Link.cs:line 84
  at AntoniVanLeeuwenhoek.UmbracoLibrary.Models.Custom.Link..ctor(UrlPicker urlPicker) in C:\InControlSwapSpace\Export\7f3bdca1-85c5-4ab8-9315-0c9f8d508c89\Libraries\AntoniVanLeeuwenhoek.UmbracoLibrary\Models\Custom\Link.cs:line 71
  at AntoniVanLeeuwenhoek.UmbracoLibrary.Models.Generated.LinkListWidget.<>c.<GetLinks>b__18_0(UrlPicker x) in C:\InControlSwapSpace\Export\7f3bdca1-85c5-4ab8-9315-0c9f8d508c89\Libraries\AntoniVanLeeuwenhoek.UmbracoLibrary\Models\Generated\LinkListWidget.cs:line 74
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_linkListWidget_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\AVL\Website\wwwroot_825\Views\Partials\Grid\Editors\linkListWidget.cshtml:line 3
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\AVL\Website\wwwroot_825\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\AVL\Website\wwwroot_825\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Wachttijden

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand.

6
dagen

Wachttijd tot de eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één dag gezien.

Voor (de verdenking van) borstkanker bieden we ook sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

 

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

14-15
dagen

Start behandeling

Onze  patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1. Radiotherapeutische behandeling:     <14 dagen

2. Chirurgische behandeling:                <15 dagen

3. Behandeling met medicatie:              <14 dagen