Hersentumoren en tumoruitzaaiingen in de hersenen

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van onze patiënten, de bekwaamheid van onze specialisten, de behandelresultaten en de actuele wachttijden bij de behandeling van hersentumoren en tumoruitzaaiingen in de hersenen.

Dieta Brandsma in gesprek (hersentumoren)
Elke patiënt met een hersen- of ruggenmergtumor is uniek. We bepalen samen wat de beste behandeling voor u is.
Dieta Brandsma Neuro-oncoloog

Patiëntervaring

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

8.6

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 8.7
  Deskundigheid
 • 8.5
  Persoonlijke aandacht
 • 8.1
  Informatie
 • 8.6
  Vertrouwen
 • 8.3
  Mogelijkheid eigen inbreng
Dhr. Vlaar
"De arts is meedenkend; dat je samen het probleem aanpakt, dat vind ik wel heel prettig."
Dhr. Vlaar Patiënt

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

 • 942

  patiënten met hersentumoren

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

Wanneer u een + ziet, kunt u hier op klikken en ziet u nog een verdere onderverdeling.

 • 480

  patiënten die één of meer soorten behandeling hebben ondergaan

Behandelresultaten

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Op dit moment informeren we u over de specifieke overlevingscijfers in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

 

Gerben Borst in gesprek (hersentumoren)
Wij zijn continu bezig om de behandeling verder te individualiseren om de prognose te verbeteren en zoveel mogelijk kwaliteit van leven te behouden.
Dr. Gerben Borst Radiotherapeut

Overlevingscijfers

De overlevingscijfers laten het percentage patiënten zien dat in de jaren na de diagnose nog in leven is.

De overleving bij tumoruitzaaiingen in de hersenen wordt grotendeels bepaald door de oorspronkelijke tumor. Bij primaire hersentumoren, zoals gliomen, is de overleving sterk afhankelijk van de graad van de tumor (graad 1 t/m 4). Uw medisch specialist kan in uw specifieke situatie toelichting geven over de prognose.

Wachttijden

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand.

6
dagen

Eerste afspraak

Wachttijd tot eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één week gezien.

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

14
dagen

Start behandeling

Wachttijd tot start behandeling

Onze patiënten starten gemiddeld met de behandeling binnen onderstaand aantal dagen: 

1. Radiotherapeutische behandeling:      <14 dagen

2. Behandeling met medicatie:               <14 dagen

Bij de chirurgische behandelingen werken wij samen met het Amsterdam UMC.