Uitzaaiingen in de hersenen

Uitzaaiingen in de hersenen worden ook wel hersenmetastasen genoemd. Deze uitzaaiingen zijn het gevolg van een tumor die ergens anders in het lichaam is ontstaan. De tumor begint meestal in een bepaald orgaan, bijvoorbeeld bij borstkanker in de borst en verspreidt zich via het bloed en/ of de lymfen door het lichaam.

De tumorcellen komen terecht in de kleine bloedvaatjes van de hersenen en groeien uit tot tumoren die klachten kunnen veroorzaken. Hersenmetastasen komen veel vaker voor dan primaire hersentumoren.

Uitzaaiingen in de hersenen komen regelmatig voor in de laatste levensfase van een patiënt waarbij patiënten ook al verder in het lichaam uitzaaiingen hebben zoals in de lever, botten en/of longen.

Alle type tumoren kunnen uitzaaien naar de hersenen. Borstkanker, longkanker en kwaadaardige huidkanker (melanoom) zijn type tumoren die vaak uitzaaiingen geven in de hersenen.

Symptomen bij uitzaaiingen in de hersenen

De klachten van een hersenmetastase zijn per patiënt verschillend en hangen samen met de plek van de uitzaaiing in de hersenen. De verschijnselen kunnen variëren van:

  • epileptische aanvallen;
  • hoofdpijn;
  • misselijkheid en braken;
  • halfzijdige verlamming (arm, been of lichaamshelft);
  • evenwichtsproblemen;
  • problemen met praten;
  • problemen met zien;
  • gedragsverandering en/of vergeetachtigheid.

Second opinion na diagnose kanker

Het is mogelijk dat bij u elders de diagnose kanker is gesteld maar u graag een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoek wilt aanvragen. Lees meer over second opinion en hoe dit verloopt in ons instituut.

Uw behandelend arts bepaalt in overleg met u welke onderzoeken er nodig zijn voor het stellen van de diagnose en het opstellen van het behandelplan. Alle genoemde onderzoeken en behandelingen kunnen, maar hoeven niet toegepast te worden. De onderzoeken en behandelingen hangen onder andere af van uw conditie, leeftijd en het stadium van de ziekte.

Behandelingen bij uitzaaiingen in de hersenen

Chemotherapie

Chemotherapie kunnen we als aanvullende behandeling geven. Dit kan vooraf of na een operatie of in combinatie met radiotherapie.

Lees meer over de behandeling

Radiotherapie bij hersentumoren

Hersentumoren kunnen uitgaan van het hersenweefsel (primaire hersentumoren) of uitzaaiingen zijn van een tumor op een andere plaats.

Lees meer over de behandeling