Adaptieve en beeldgestuurde bestraling

De bestraling wordt met behulp van geavanceerde beeldvormende technieken zodanig gepland, dat het tumorgebied een hoge dosis krijgt en de omgevende organen zo min mogelijk dosis ontvangen. Hierdoor wordt maximale controle op de tumor bereikt met zo min mogelijk bijwerkingen (zoals slikklachten, droge mond, keelpijn). Daarnaast geeft dit een betere kwaliteit van leven na de bestraling. Er zijn twee studies waarbij deze technieken worden onderzocht. Bij de SUSPECT-studie wordt geprobeerd middels een SPECT-scan de bestraling van de hals te beperken tot eenzijdige bestraling. Bij de ARTFORCE-studie wordt middels herhalen van de PET-scan gedurende de behandeling de bestraling aangepast aan de aanwezige tumor om zodoende een hoge dosis te kunnen geven.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen