3D kaart van de lever op een Ipad in de operatiekamer

De lever is een groot orgaan rechts bovenin de buik. De zeer ingewikkelde anatomie van de lever maakt chirurgisch ingrijpen complex. Dit is een methode om leverkanker te onderzoeken. Voorafgaand aan elke leveroperatie in het Antoni van Leeuwenhoek wordt een 3D-kaart van de lever gemaakt, waarop alle belangrijke structuren, inclusief de levertumoren, te zien zijn. Deze kaart kan tijdens de operatie door de chirurgen op een steriele iPad worden bekeken. Dit systeem is uniek in de wereld en zorgt voor optimaal anatomisch inzicht tijdens de ingreep.