Levertumoren en uitzaaiingen in de lever

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van onze patiënten, de bekwaamheid van onze specialisten, de behandelresultaten en de actuele wachttijden bij de behandeling van levertumoren en uitzaaiingen in de lever.

Koert Kuhlman in gesprek (2) (leverkanker)
Ons multidisciplinaire team heeft uitgebreide kennis en ervaring om alle behandelmogelijkheden van levertumoren te zien en te benutten.
Dr. Koert Kuhlmann Chirurg

Patiëntervaring

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

8.6

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 8.5
  Persoonlijke aandacht
 • 8.1
  Informatie
 • 8.5
  Deskundigheid
 • 8.6
  Vertrouwen
 • 8.3
  Mogelijkheid eigen inbreng
Strijbos
"Er waren hier nog mogelijkheden van behandeling die in andere ziekenhuizen niet mogelijk waren. Door de succesvolle operatie ziet mijn tijdshorizon er een stuk gunstiger uit."
Dhr. Strijbos Patiënt

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

 • 414

  patiënten met levertumoren

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

Wanneer u een + ziet, kunt u hier op klikken en ziet u nog een verdere onderverdeling.

 • 150

  patiënten die één of meer soorten behandeling hebben ondergaan

Behandelresultaten

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Op dit moment informeren we u over de specifieke overlevingscijfers in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

Overlevingscijfers

Omdat tumoren in de lever en uitzaaiingen in de lever vaak niet de primaire tumor is, zijn de aantallen patiënten hiervoor onvoldoende groot om betrouwbare curves te laten zien.

Veelal zijn de tumoren een gevolg van dikkedarmkanker. U kunt hier ook naar deze kwaliteitsgegevens gaan.

Wachttijden

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand.

6
dagen

Wachttijd tot de eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één week gezien.

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

14-28
dagen

Start behandeling

Onze patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1. Chirurgische behandeling:                    <19 dagen

2. Radiotherapeutische behandeling:         <14 dagen

3. Interventieradiologische behandeling:    <28 dagen