Levertumoren en uitzaaiingen in de lever

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van onze patiënten, de bekwaamheid van onze specialisten, de innovatie en de actuele wachttijden bij de behandeling van levertumoren en uitzaaiingen in de lever.

Koert Kuhlman in gesprek (2) (leverkanker)
Ons multidisciplinaire team heeft uitgebreide kennis en ervaring om alle behandelmogelijkheden van levertumoren te zien en te benutten.
Dr. Koert Kuhlmann Chirurg

Patiëntervaring

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

8.6

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 8.5
  Persoonlijke aandacht
 • 8.1
  Informatie
 • 8.5
  Deskundigheid
 • 8.6
  Vertrouwen
 • 8.3
  Mogelijkheid eigen inbreng
Strijbos
"Er waren hier nog mogelijkheden van behandeling die in andere ziekenhuizen niet mogelijk waren. Door de succesvolle operatie ziet mijn tijdshorizon er een stuk gunstiger uit."
Dhr. Strijbos Patiënt

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

 • 482

  patiënten met levertumoren

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

Chrirgische behandeling (meest voorkomend)

 • 125

  Leverresecties
 • 45

  ablaties

Het Antoni van Leeuwenhoek neemt deel aan de kwaliteitsregistratie “Dutch Hepato Biliary Audit” voor chirurgie aan de lever. Dit met als doel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de eigen zorg én die van andere ziekenhuizen doordat eigen resultaten worden gespiegeld aan het landelijk gemiddelde.

Radiotherapeutische behandeling (totaal)

 • 24

  radiotherapeutische behandelingen

Wachttijden

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand.

4
dagen

Wachttijd tot de eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één week gezien.

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

13-28
dagen

Start behandeling

Onze patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1. Chirurgische behandeling:                    <13 dagen

2. Radiotherapeutische behandeling:         <14 dagen

3. Interventieradiologische behandeling:    <28 dagen