MR linac

De MR-Linac is een bestralingsapparaat, dat is gecombineerd met een MRI-scanner. Hiermee kan tijdens de bestraling heel precies worden gekeken welk weefsel wordt bestraald. Dit maakt het mogelijk om tumoren nog nauwkeuriger te bestralen en omliggend, gezond weefsel nog beter te sparen.