Multimodale image-guiding

Bij de diagnostiek naar tumoren en uitzaaiingen wordt vaak gebruikgemaakt van verschillende modaliteiten (CT, MRI, PET, Echo). Alhoewel er naar hetzelfde gebied of orgaan gekeken wordt, geven de beelden toch vaak verschillende informatie. Zo kan het voorkomen dat een uitzaaiing wel zichtbaar is op een PET-scan of een MRI, maar niet of nauwelijks herkenbaar is op de andere scans en echo. De radiologische interventies of minimaal invasieve beeldgestuurde behandelingen vinden meestal plaats met behulp van CT en/of echo. De informatie van MRI-scan of PET-scan kan hierdoor maar beperkt (in het hoofd van de interventieradioloog) worden benut. Door nieuwe technieken toe te passen is het mogelijk om de beelden MRI-, CT- en/of PET-scan te combineren en bijvoorbeeld te projecteren over een live echobeeld, waardoor de plaats van een afwijking beter kan worden bepaald voor het nemen van een biopt of het wegbranden van een uitzaaiing middels MWA. Een andere toepassing van deze multimodale image guiding is het integreren van een CT-scanner, echo en angiostatief in de interventiekamer, waardoor tijdens behandelingen geswitched kan worden naar de modaliteit die op dat moment de meest relevante informatie voor de procedure geeft. Ook hierbij is het weer mogelijk om onderzoeken die eerder gemaakt zijn (waaronder PET en MRI) te fuseren met de beelden die tijdens de behandeling gemaakt worden. Door deze nieuwe mogelijkheden kunnen biopten met meer zekerheid worden afgenomen en de beeldgestuurde behandelingen beter worden afgestemd op de individuele patiënt.