Leidt stereotactische bestraling voorafgaand aan immuuntherapie tot betere resultaten bij uitgezaaide longkanker?

Patiënten met uitgezaaide longkanker kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek deelnemen aan een studie die nagaat of het ondergaan van stereotactische bestraling voorafgaand aan een immuuntherapiebehandeling betere resultaten geeft dan immuuntherapie alleen. Immuuntherapie slaat nu slechts bij twintig tot dertig procent van de patiënten met uitgezaaide longkanker aan. Mogelijk kan stereotactische bestraling de kans op het aanslaan van de immuuntherapie vergroten. Daarnaast probeert de studie, PembroRT genoemd, duidelijkheid te verkrijgen waarom sommige patiënten wel en anderen juist geen baat hebben bij immuuntherapie.