Maagkanker

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van patiënten in ons ziekenhuis, de bekwaamheid van onze specialisten, behandelresultaten en de actuele wachttijden bij de behandeling van maagkanker.

Jolanda van Dieren in gesprek (maagkanker)
Diagnostiek en behandeling onder één dak door een klein specialistisch team, maakt onder andere dat patiënten vaak een persoonlijke benadering ervaren.
dr. Jolanda van Dieren Maag-darm-leverarts

Patiëntervaring

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

8.6

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 8.5
  Persoonlijke aandacht
 • 8.1
  Informatie
 • 8.5
  Deskundigheid
 • 8.6
  Vertrouwen
 • 8.3
  Mogelijkheid eigen inbreng
Van Der Veldt
"Ze zijn heel eerlijk en duidelijk en de werkwijze geeft veel rust."
Dhr. van der Veldt Patiënt

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

 • 385

  patiënten met maagkanker

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

Wanneer u een + ziet, kunt u hier op klikken en ziet u nog een verdere onderverdeling.

 • 114

  patiënten die één of meer soorten behandeling hebben ondergaan

Behandelresultaten

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Op dit moment informeren we u over de specifieke overlevingscijfers in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

 

Johanna Van Sandick, Screenshot, Film
Het Antoni van Leeuwenhoek is vernieuwend in haar onderzoek en behandeling. Dit maakt het mogelijk om nieuwe behandelopties zoals de maag-HIPEC in studieverband aan te bieden.
dr. Johanna van Sandick Chirurg

Overlevingscijfers

De overleving van patiënten in verschillende stadia van de ziekte wordt weergegeven in de grafiek hieronder, van een beginnende kanker (stadium 1) tot uitgezaaide kanker (stadium 4). De grafiek laat de behandelresultaten in het Antoni van Leeuwenhoek zien ten opzichte van de landelijke gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) voor de periode 2012-2016.

Patiënten die een groot deel van hun behandeling elders hebben gehad en pas in een latere fase naar het Antoni van Leeuwenhoek zijn verwezen, zijn niet in de grafieken opgenomen (zie toelichting grafiek I).

In onderstaande grafiek tonen we het overlevingspercentage van patiënten na vijf jaar.

Toelichting grafiek I

 • De grafiek toont het verloop van de relatieve overleving vanaf de diagnose tot vijf jaar daarna, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en jaar van diagnose.
 • De overleving van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Stadium 1 ziekte betekent een kleine tumor en heeft een veel betere overleving dan stadium 4, waarbij de kanker is uitgezaaid. Daarom is de grafiek ingedeeld naar stadium. Omdat sommige stadia niet zo vaak voorkomen, zijn de gegevens slechts indicatief en worden in de grafiek alleen punten getoond die gebaseerd zijn op ten minste tien patiënten.
 • De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van patiënten die hun diagnose gekregen hebben in de periode 2008-2012. Bovendien moeten ze het belangrijkste gedeelte van hun behandeling (ook wel primaire behandeling genoemd) geheel of gedeeltelijk in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad.
 • Veel patiënten worden in een latere fase van hun ziekte naar het Antoni van Leeuwenhoek verwezen. Deze patiënten hebben hun primaire behandeling dan al elders ondergaan en zijn niet meegenomen in deze grafiek.
 • De benchmark laat de landelijke gegevens vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) zien.

Overlevingscijfers in de tijd

Onderstaande grafiek toont aan dat de overleving van patiënten met maagkanker in de loop der jaren is verbeterd. Het gaat hierbij om patiënten die hun hele of gedeeltelijke primaire behandeling (waarbij de behandeling gericht is op genezing) in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad.

Wachttijden

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand.

4
dagen

Eerste afspraak

Wachttijd tot eerste afspraak

Voor (de verdenking van) maagkanker bieden we ook sneldiagnostiek aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostische onderzoeken zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling wordt besproken met alle betrokken specialisten en het definitieve behandelplan wordt afgestemd met de patiënt.

6-14
dagen

Start behandeling

Wachttijd tot start behandeling

Onze patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1. Chirurgische behandeling:                  <6 dagen

2. Behandeling met medicatie:                <14 dagen

3. Radiotherapeutische behandeling:       <14 dagen