Slokdarm- en maagkanker - sneldiagnostiek

Als bij u een verdenking op slokdarmkanker of maagkanker is geconstateerd, wilt u zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en wat uw behandelmogelijkheden zijn. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt voor een groot aantal tumorsoorten, waaronder slokdarmkanker en maagkanker, de mogelijkheid tot sneldiagnose aan. Er zijn vaak meerdere soorten onderzoek nodig om te bepalen waar de kanker zich precies bevindt en of er wellicht uitzaaiingen zijn. Deze onderzoeken worden via het traject van sneldiagnostiek zo snel mogelijk in gang gezet.

Multidisciplinair overleg

Nadat de benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd, worden de resultaten besproken in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten (MDL-arts, internist, radioloog, nucleair geneeskundige, patholoog, radiotherapeut en chirurg). Direct na het multidisciplinaire overleg, worden de uitslagen en een voorlopig behandelplan met u besproken. Vaak zal aanvullend onderzoek en/of overleg nodig zijn om tot een definitief behandelvoorstel te komen.

Werkwijze

Zodra uw huisarts/verwijzend specialist u heeft aangemeld bij het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling Poliplanning. Als u in aanmerking komt voor sneldiagnose dan hoort u dat tijdens dit gesprek en worden alle details met u doorgenomen.

Een sneldiagnosedag is intensief en kan vermoeiend zijn. Er vinden die dag veel onderzoeken en gesprekken met specialisten plaats. Als u besluit van de mogelijkheid tot sneldiagnose gebruik te maken, geldt in algemene zin dat u fysiek goed in staat moet zijn deze dag te doorlopen en dat u bij voorkeur een naaste meeneemt om u die dag terzijde te staan en die kan meeluisteren.

Voorbereiding en onderzoeken

In de afsprakenbrief die u ontvangt van onze afdeling Poliplanning staat precies beschreven welke zaken u mee moet brengen voor uw bezoek. Lees alles goed door en vul eventuele vragenlijsten in. Zo bent u beter voorbereid op de gesprekken met de artsen en kunt u alvast eventuele vragen formuleren.

Onze Poliplanning zal u ook informeren over welke onderzoeken u die dag zult ondergaan. Welke onderzoeken u zult ondergaan, hangt geheel af van uw persoonlijke situatie. In algemene zin kunt u op een sneldiagnosedag bij verdenking op slokdarm-/maagkanker te maken krijgen met (een deel van) de volgende onderzoeken: een bloedonderzoek, een PET/CT-scan, een CT-scan, en mogelijk een echografie. Soms is op een andere dag extra onderzoek nodig, zoals een gastroscopie en eventueel een endo-echoscopie. Het is mogelijk dat u nog een keer terugkomt voor de definitieve beslissing over uw behandeling.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen