Melanoom

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van onze patiënten, de bekwaamheid van onze specialisten, de behandelresultaten en de actuele wachttijden bij de behandeling van melanoom.

John Haanen in gesprek (melanoom, nierkanker)
We hebben veel ervaring en kennis op het gebied van melanoombehandeling en bieden ook de mogelijkheid tot deelname aan de laatste onderzoeken.
Prof. dr. John Haanen Internist

Patiëntervaring

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

8.7

Patiëntenwaardering

Patiënten met melanoom beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 8.8
  Deskundigheid
 • 8.6
  Persoonlijke aandacht
 • 8.5
  Informatie
 • 8.8
  Vertrouwen
 • 8.6
  Mogelijkheid eigen inbreng
Nollen
"Het gaf mij een veilig gevoel dat iedereen hier veel ervaring heeft met kankerpatiënten, en daardoor weet waar je allemaal mee geconfronteerd kan worden."
Astrid Nollen Patiënt

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

 • 2625

  patiënten met melanoom

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

Behandelingen met medicatie (meest voorkomend)

 • 370

  Immuuntherapie
 • 184

  doelgerichte therapie

Veel patiënten nemen binnen het Antoni van Leeuwenhoek deel aan een klinische studie/ trial ten aanzien van behandeling met medicatie, bijvoorbeeld immuuntherapie. Deze aantallen zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Chirurgische behandelingen (meest voorkomend)

 • 105

  klierdissecties
 • 165

  Verwijderen poortwachtersklier
 • 40

  oncolytische virale immuuntherapie
 • 15

  perfusies

Radiotherapeutische behandeling (totaal)

 • 61

  radiotherapeutische behandelingen

Behandelresultaten

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Op dit moment informeren we u over de specifieke overlevingscijfers in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

 

Aleaxander van Akkooi in gesprek (2) (melanoom)
Dat wij voor melanoom de nieuwste doelgerichte therapieën, immuuntherapieën en een operatie combineren, is bijzonder.
Dr. Alexander van Akkooi Chirurg

Overlevingscijfers

De overlevingscijfers laten het percentage patiënten zien dat in de jaren na de diagnose nog in leven is.

Overlevingcijfers melanoom per stadium

De overleving van patiënten in verschillende stadia van de ziekte wordt weergegeven in de grafiek hieronder. Deze grafiek laat de behandelresultaten in het Antoni van Leeuwenhoek voor alle stadia zien, van een beginnende kanker (stadium 1) tot uitgezaaide kanker (stadium 4). Patiënten die een groot deel van hun behandeling elders hebben gehad en pas in een latere fase naar het Antoni van Leeuwenhoek zijn verwezen, zijn niet in de grafieken opgenomen (zie toelichting grafiek I).

In onderstaande grafiek tonen we het overlevingspercentage van patiënten na vijf jaar. De gestippelde lijnen tonen per stadium het landelijk gemiddelde; de doorgetrokken lijnen de overleving van patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek.

 

Toelichting grafiek I

 • De grafiek geeft weer hoe de overleving vanaf de diagnose tot vijf jaar daarna verloopt. De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Stadium 1 ziekte betekent een kleine tumor en heeft een veel betere overleving dan stadium 4 waarbij de kanker is uitgezaaid. De grafiek is daarom ook ingedeeld naar stadium.
 • De getoonde informatie betreft patiënten die geheel of gedeeltelijk hun behandeling gericht op genezing (ook wel primaire behandeling genoemd) in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad. Omdat sommige stadia niet zo vaak voorkomen, zijn de gegevens zeer indicatief. Daarom worden alleen gegevens getoond als het gaat om tien of meer patiënten.
 • De doorgetrokken lijn geeft de overleving van patiënten met kanker in een bepaald stadium weer die behandeld zijn in het Antoni van Leeuwenhoek. Deze cijfers zijn geactualiseerd tot 2015. De gestippelde lijn geeft de landelijke gemiddelde overleving van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) weer. Deze cijfers zijn nog niet landelijk geactualiseerd en betreffen het tijdsvlak tot 2012. Wanneer deze beschikbaar zijn, worden deze aangepast.
 • Veel patiënten worden in een latere fase van hun ziekte naar het Antoni van Leeuwenhoek verwezen. Deze patiënten hebben hun primaire behandeling dan al elders ondergaan en zijn niet meegenomen in deze grafieken. Voor de primaire behandeling worden vaak jongere patiënten met een relatief goede conditie naar ons instituut verwezen. Deze groep heeft per definitie een betere overleving dan patiënten in een slechte conditie.

Overlevingscijfers in de tijd

Onderstaande grafiek toont aan dat de overleving van patiënten met melanoom in de loop der jaren redelijk stabiel is gebleven. Het gaat hierbij om patiënten die hun hele of gedeeltelijke primaire behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad.

Wachttijden

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand.

7
dagen

Eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één week gezien.

Voor (de verdenking van) huidkanker/ melanoom bieden we ook sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Vaststellen behandelplan

Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Het betreft hier een verwijzing van een derde partij, niet van patiënten zelf.


Het Antoni van Leeuwenhoek biedt sneldiagnose aan voor patiënten met verdenking op melanoom. Alle onderzoeken die nodig zijn voor het stellen van een diagnose vinden dan plaats op dezelfde dag. Zodra uw (huis)arts u heeft aangemeld, beoordelen wij of u hiervoor in aanmerking komt. U krijgt altijd telefonisch bericht van onze afdeling Poliplanning.

14-25
dagen

Start behandeling

Onze patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1.  Chirurgische behandeling:               <25 dagen

2. Behandeling met medicatie:             <14 dagen