Prostaatkanker

Op deze pagina's kunt u meer lezen over de ervaringen van onze patiënten in ons ziekenhuis, de bekwaamheid van onze specialisten, de behandelresultaten en de actuele wachttijden bij de behandeling van prostaatkanker.

Henk van der Poel in gesprek (1) (prostaatkanker)
Wij willen de verwachtingen en mogelijkheden van een behandeling goed op elkaar afstemmen, zeker omdat er zoveel mogelijkheden zijn.
Dr. Henk van der Poel Uroloog

Patiëntervaring

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

8.5

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten met prostaatkanker beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 9.0
  Deskundigheid
 • 8.3
  Persoonlijke aandacht
 • 8.3
  Informatie
 • 8.7
  Vertrouwen
 • 8.3
  Mogelijkheid eigen inbreng
De heer Honing video prostaatkanker
“Ik heb echt het gevoel dat ik hier in veilige handen ben. De manier waarop de zorgverleners met me omgaan en communiceren, is zo goed als perfect.”
De heer Honing Patiënt

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

 • 4569

  patiënten met prostaatkanker

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

Meest voorkomende chirurgische ingrepen

 • 293

  prostatectomie (laparoscopisch) met robot
 • 64

  Klierdissectie

Meest voorkomende radiotherapeutische behandelingen

 • 600

  radiotherapie prostaat
 • 122

  brachytherapie prostaat

Meest voorkomende behandelingen met medicatie

 • 248

  Hormoontherapie
 • 81

  Chemotherapie

Veel patiënten nemen binnen het Antoni van Leeuwenhoek deel aan een klinische studie/ trial ten aanzien van behandeling met medicatie, bijvoorbeeld immuuntherapie. Deze aantallen zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Behandelresultaten

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Op dit moment informeren we u over de specifieke overlevingscijfers in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

Floris Pos in gesprek (peniskanker)
Omdat we qua behandeling en voorzieningen alles in huis hebben, en vooruitstrevend zijn, kunnen we voor iedere vorm van prostaatkanker de beste behandeling geven.
Dr. Floris Pos Radiotherapeut

Overlevingscijfers

De overlevingscijfers laten het percentage patiënten zien dat in de jaren na de diagnose nog in leven is.

Overlevingscijfers in de tijd

Overlevingscijfers prostaatkanker per stadium

De overleving van patiënten in verschillende stadia van de ziekte wordt weergegeven in de grafiek hieronder. Deze grafiek laat de behandelresultaten in het Antoni van Leeuwenhoek voor alle stadia zien, van een beginnende kanker (stadium 1) tot uitgezaaide kanker (stadium 4). Patiënten die een groot deel van hun behandeling elders hebben gehad en pas in een latere fase naar het Antoni van Leeuwenhoek zijn verwezen, zijn niet in de grafieken opgenomen (zie toelichting grafiek I).

In onderstaande grafiek tonen we het overlevingspercentage van patiënten na vijf jaar. De gestippelde lijnen tonen per stadium het landelijk gemiddelde; de doorgetrokken lijnen de overleving van patiënten in het Antoni van Leeuwenhoek.

Toelichting grafiek

 • De grafiek geeft weer hoe de overleving vanaf de diagnose tot vijf jaar daarna verloopt. De overlevingskans van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium). Stadium 1 ziekte betekent een kleine tumor en heeft een veel betere overleving dan stadium 4 waarbij de kanker is uitgezaaid. De grafiek is daarom ook ingedeeld naar stadium.
 • De getoonde informatie betreft patiënten die geheel of gedeeltelijk hun behandeling gericht op genezing (ook wel primaire behandeling genoemd) in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad. Omdat sommige stadia niet zo vaak voorkomen, zijn de gegevens zeer indicatief. Daarom worden alleen gegevens getoond als het gaat om tien of meer patiënten.
 • Veel patiënten worden in een latere fase van hun ziekte naar het Antoni van Leeuwenhoek verwezen. Deze patiënten hebben hun primaire behandeling dan al elders ondergaan en zijn niet meegenomen in deze grafieken. Voor de primaire behandeling worden vaak jongere patiënten met een relatief goede conditie naar ons instituut verwezen. Deze groep heeft per definitie een betere overleving dan patiënten in een slechte conditie.
 • De landelijke gegevens komen vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR; tot 2017). Deze worden getoond door middel van de stippellijn. 

 

Overlevingscijfers in de tijd

Onderstaande grafiek toont aan dat de overleving van patiënten met prostaatkanker in de loop der jaren is verbeterd. Het gaat hierbij om patiënten die hun hele of gedeeltelijke primaire behandeling (waarbij de behandeling gericht is op genezing) in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad.

Wachttijden

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand.

7
dagen

Eerste afspraak

Wachttijd tot eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één week gezien.

Voor (de verdenking van) prostaatkanker bieden we ook sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats.

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

14-22
dagen

Start behandeling

Wachttijd tot start behandeling

 

Onze patiënten worden gemiddeld binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1. Radiotherapeutische behandeling:      <22 dagen              

2. Chirurgische behandeling:                 <20 dagen  

3. Behandeling met medicatie:              <21 dagen