Chirurgie bij dikkedarmkanker

Bij een operatie halen we de tumor weg en herstellen we – zo mogelijk – de doorgang van de darm. Ook verwijderen we de lymfeklieren die bij dit stuk van de darm horen.

Kijkoperatie of open operatie

U krijgt een kijkoperatie of een open operatie. Beide zijn onder narcose. Bij een kijkoperatie maken we een paar kleine openingen in uw buik. Hierdoor brengen we een heel kleine camera en instrumenten in. Uw buikholte wordt opgeblazen met koolstofdioxidegas, zodat we meer ruimte krijgen om te werken. Aan het einde maken we op één plek in de buik een grotere opening waardoor we de tumor verwijderen.

Bij een open operatie maken we een grotere snee in de middenlijn van de buik. Via deze opening doen we hetzelfde werk als bij de kijkoperatie. Bij beide operaties maken we een nieuwe verbinding tussen de darmdelen. Als dit niet mogelijk is, leggen we een stoma aan.