Chirurgie
123

Chirurgie bij dikkedarmkanker

In Nederland krijgen ongeveer 10.000 mensen per jaar dikkedarmkanker. Daarnaast zijn er mensen die te maken krijgen met uitzaaiingen van dikkedarmkanker of terugkeer van ziekte. Bij een operatie vanwege dikkedarmkanker wordt de tumor weggehaald en de doorgankelijkheid van de darm - zo mogelijk - hersteld. Ook worden de lymfklieren verwijderd waarop dat deel van de dikke darm draineert. De operatie is er in eerste instantie op gericht om u te genezen. Genezing is echter niet altijd mogelijk.

Meer informatie

Hoe gaat chirurgie bij dikkedarmkanker in zijn werk?

Er kan sprake zijn van een open operatie of een kijkoperatie. Beide operaties gebeuren onder narcose. Bij een kijkoperatie brengt de chirurg door een aantal kleine openingen in de buik een camera en instrumenten in. De buikholte wordt opgeblazen met koolstofdioxide gas om de benodigde werkruimte te verkrijgen. Aan het eind maken we op 1 plek in de buik een wat grotere opening om de tumor door te kunnen verwijderen.

Bij een open operatie maken we een grotere snede in de middenlijn van de buik. Via deze opening wordt eenzelfde operatie verricht. Voor beide typen operaties geldt dat, indien mogelijk, een nieuwe verbinding tussen de darmdelen wordt gemaakt. Indien dat niet mogelijk is, wordt een stoma aangelegd.

De opnameduur hangt sterk af van de uitgebreidheid van de operatie. Na een kijkoperatie verblijft u meestal 5 tot 6 dagen in het ziekenhuis en na een open operatie tussen de 7 en 10 dagen.

Aangezien het herstel na een kijkoperatie meestal sneller is doordat de littekens beduidend kleiner zijn, heeft de kijkoperatie de voorkeur. Bij complexere operaties, bijvoorbeeld als de tumor in omliggende structuren groeit, kiezen we sneller voor een open operatie. Welke techniek het wordt, besluiten we voorafgaand aan de operatie met u op de polikliniek.

Effectiviteit

De effectiviteit hangt af van de grootte en uitgebreidheid van de tumor en van het wel of niet aanwezig zijn van uitzaaiingen. Bovendien is een operatie vaak niet de enige behandeling die gegeven wordt. In veel gevallen wordt u voorafgaand aan de operatie bij bijvoorbeeld endeldarmkanker bestraald. En soms is het nodig om bij dikkedarmkanker na de operatie nog chemotherapie te geven. Deze multidisciplinaire aanpak bepaalt uiteindelijk het effect van de behandeling.

Bijwerkingen en gevolgen

De belangrijkste complicatie bij dit soort operaties is naadlekkage. Nadat de tumor is verwijderd, worden – indien mogelijk – de uiteinden van de dikkedarm weer aan elkaar vastgemaakt. Deze nieuwe verbinding, de naad, kan gaan lekken. Hierbij komt er ontlasting buiten de darm in de vrije buikholte. Is dit het geval, dan kunt u hier erg ziek van worden. U wordt dan meestal nogmaals geopereerd. De kans op naadlekkage is over het algemeen klein, maar hoe uitgebreider de ziekte en hoe slechter de conditie van de patiënt, hoe groter de kans. Naast naadlekkage kunt u last krijgen van complicaties die te maken hebben met ontsteking, bloeding of met de narcose.

Fertiliteitspreservatie

Deze behandeling kan schadelijke effecten voor de vruchtbaarheid geven en daarom bieden we de mogelijkheid voor fertiliteitspreservatie.

Operatie Animatie Stil

Een operatie: hoe gaat het in zijn werk?

Wilt u meer weten over chirurgie? Hoe gaat het in zijn werk en hoe ziet een operatiedag eruit? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat in een animatie:
Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen