Chirurgie
123

Chirurgie bij melanoom

Een melanoom wordt operatief verwijderd. Meestal zijn er geen uitzaaiingen, maar als die er wel zijn dan bevinden ze zich meestal in de lymfeklieren. Ook deze worden dan operatief verwijderd.

Bij uitzaaiing naar andere delen van het lichaam moeten we eerst beoordelen of een operatie mogelijk is. Het kan beter zijn u op een andere manier te behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen.

Meer informatie

Hoe gaat de chirurg bij een melanoom te werk?

De operatie van een melanoom gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. U hoeft hiervoor niet te worden opgenomen. In sommige gevallen is een huidtransplantatie nodig om de wond te bedekken. U wordt wel opgenomen als we uw lymfklieren moeten verwijderen. Het verwijderde weefsel wordt na afloop van de operatie in het laboratorium onderzocht.

Effectiviteit

Het vooruitzicht bij een melanoom is afhankelijk van de uitgebreidheid van de tumor. Gemiddeld is de kans op genezing 82%.

Preoperatieve screening

Voorafgaand aan uw operatie heeft u een afspraak met de anesthesioloog op de polikliniek voor een gesprek en kort onderzoek naar uw lichamelijk conditie en eventuele bijzonderheden. De spreekuurassistente meet bij u de hartslag en bloeddruk en vraagt naar uw lengte en gewicht; zo nodig worden deze gemeten.

Deze preoperatieve screening duurt ongeveer 20 minuten en vormt de basis voor het anesthesieplan. De anesthesioloog beluistert uw longen en uw hart. Daarnaast wordt uw mond en keel geïnspecteerd voor het beademingsbuisje dat bij de narcose in uw luchtpijp zal worden geplaatst. Ook vraagt de anesthesioloog u naar:

 • Of u eerder onder verdoving bent geweest
 • Welke aandoeningen u nog meer hebt
 • Of u al eerder kankermedicijnen heeft gehad
 • Of u al eerder bestraald bent
 • Welke allergieën u heeft
 • Of u rookt
 • Of u alcohol gebruikt
 • Welke medicijnen u gebruikt

Het is daarom van groot belang dat u precies kunt aangeven welke medicijnen u hoe vaak en in welke dosering gebruikt. Als er aanleiding voor is, krijgt u mogelijk nog meer onderzoeken. Dat kunnen zijn: een elektrocardiogram (ECG of hartfilmpje), een röntgenfoto van uw longen, een longfunctieonderzoek of bloedonderzoek.

Narcose en/of plaatselijke verdoving

Anesthesie bestaat uit narcose, een plaatselijke verdoving of een combinatie van beide. Bij een narcose bent u helemaal buiten bewustzijn. Bij een plaatselijke verdoving wordt een deel van uw lichaam gevoelloos en bewegingsloos gemaakt.

Narcose

Als u onder narcose gaat, is uw hele lichaam verdoofd. U bent tijdelijk buiten bewustzijn. De narcosemiddelen bestaan uit een slaapmiddel, een pijnstiller en soms een spierverslappend middel. U krijgt het toegediend via een infuus en dan valt u binnen een halve minuut in slaap. U wordt tijdens de hele narcose beademd.

Zodra u slaapt, brengen we daarom bij grote operaties via uw mond een beademingsbuis in uw luchtpijp; bij kleinere operaties wordt er doorgaans een kapje achter in uw keel op de ingang van de luchtpijp geplaatst. Bovendien houden we met bewakingsapparatuur uw hartslag, bloeddruk, ademhaling en temperatuur constant in de gaten.

Plaatselijke verdoving

Wordt u plaatselijk verdoofd, dan bent u bij bewustzijn. Meestal gaat dat via een ruggenprik: het gebied onder de plaats van de ruggenprik wordt tijdelijk uitgeschakeld. Soms wordt er een slangetje ingebracht om langere tijd – ook na de operatie – pijnstillers te kunnen toedienen.

Net als bij een narcose houdt de anesthesioloog uw bloeddruk, hartslag, ademhaling en temperatuur in de gaten om zo nodig de verdoving bij te kunnen sturen.

Bij grote, langdurige operaties worden plaatselijke en algehele verdoving vaak in combinatie toegepast.

Bijwerkingen en gevolgen

De operatie van een melanoom verloopt bijna altijd probleemloos. De kans op complicaties is klein. Een enkele keer ontstaat er een bloeding in de wond. Ook kan de wond opengaan of ontstoken raken, maar dit is doorgaans goed te verhelpen.

Wanneer u uitzaaiingen heeft, krijgt u een grotere operatie. De kans op complicaties en consequenties op de lange termijn is dan groter. De aard en de ernst van de complicaties is variabel.

Na de behandeling

Voor de verwijdering van een melanoom hoeft u niet te worden opgenomen. Wanneer we uw lymfeklieren operatief moeten weghalen, wordt u een of enkele dagen opgenomen.

U krijgt voor uw vertrek uit het AVL advies over de verzorging van uw wond. Ook maakt u afspraken voor controles. De eerste keer krijgt u de uitslag van het weefselonderzoek. U wordt om te beginnen om de 3 maanden gecontroleerd. Dit wordt met afnemende frequentie 5 tot 10 jaar voortgezet.

Soms komt de ziekte terug, meestal is dit in of onder de huid. Bij controlebezoeken kijken en voelen we of dit het geval is. U kunt zelf een bijdrage leveren aan een vroegtijdige opsporing van terugkerend melanoom. Hiervoor krijgt u duidelijke instructies. Als een terugkeer van de ziekte tijdig wordt ontdekt is behandeling goed mogelijk.

Operatie Animatie Stil

Een operatie: hoe gaat het in zijn werk?

Wilt u meer weten over chirurgie? Hoe gaat het in zijn werk en hoe ziet een operatiedag eruit? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat in een animatie:
Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen