Bestraling CT man bekken (2)
123

Radiotherapie bij nierkanker

Radiotherapie bij nierkanker kan gegeven worden als symptoomverlichting, zoals vermindering van pijnklachten of bloederige urine. Hierbij worden één of drie bestralingen gegeven, afhankelijk van het formaat van de tumor in de nier.

Soms wordt zeer nauwkeurige (stereotactische) radiotherapie bij gelokaliseerde nierkanker gegeven met als doel om genezing te bereiken als een patiënt niet geopereerd kan of wil worden. Bij een kleine tumor wordt eenmalig eem zeer nauwkeurige (stereotactische) bestraling gegeven, bij grotere tumoren zijn drie bestralingen nodig. Hierbij zijn geen prikken of narcose nodig. De kans dat de tumor volledig verdwijnt hangt onder andere af van het formaat. Er ontstaat doorgaans geen pijn, wel kunnen in de eerste dagen na de bestraling klachten bestaan van lichte misselijkheid, diarree of vermoeidheid. De bestraalde nier kan na de behandeling een deel van zijn functie verliezen, maar meestal is het verlies beperkt.

Screenshot Animatie Rt

Meer informatie

Zijn er bijwerkingen?

De bijwerkingen van stereotactische bestralingen zijn beperkt. Er is geen pre-operatieve screening, narcose of verdoving nodig. Enkele dagen voorafgaand aan de behandeling wordt een CT-scan gemaakt om de bestralingen te kunnen richten. Een bestraling duurt ongeveer een half uur. Gedurende deze tijd wordt u gevraagd om stil te blijven liggen, en rustig door te ademen. Tijdens de behandeling worden doorgaans geen klachten ervaren. Na de behandeling ontstaat meestal geen pijn. Wel kunnen in de eerste dagen na de bestraling klachten bestaan van lichte misselijkheid, diarree of vermoeidheid. De bestraalde nier kan na de behandeling een deel van zijn functie verliezen, maar meestal is dit verlies beperkt. Daardoor is deze behandeling ook geschikt voor patiënten die geen operatie, prikken of narcose kunnen ondergaan, of die maar één nier of twee slecht functionerende nieren hebben.

Na de behandeling

Na de behandeling komt u in een nacontrole traject. Hoe het nacontrole traject er voor u uit gaat zien is afhankelijk van de uitslag van het weefselonderzoek en zal door uw behandelaar met u worden besproken.

Na het (gedeeltelijk) verwijderen van de nier kunt u last hebben van vermoeidheid. Soms houdt dit zelfs lang aan. Een verklaring van de vermoeidheid is er niet altijd. Het is een duidelijk signaal van het lichaam dat er een grote rust/slaapbehoefte is om te herstellen. Er is geen bezwaar om daaraan toe te geven.