Chirurgie
123

TUR blaas

Wat is een TUR Blaas?

TUR blaas (of wel een TransUrethrale Resectie van de blaas) is een ingreep waarbij een afwijking in de blaas (poliep/ gezwel) wordt verwijderd met een operatie via de plasbuis. Dit gebeurt onder verdoving (algehele narcose of ruggenprik). Om een goede diagnose te stellen, sturen we het weefsel uit de blaas op naar het laboratorium voor onderzoek. Na de operatie blijft er een tijdelijk slangetje achter in de blaas (katheter) waarmee de blaas gespoeld wordt. Op de afdeling wordt bepaald wanneer de katheter mag worden verwijderd. De meeste mensen mogen de volgende dag alweer naar huis.

De uitslag van het weefsel duurt ongeveer 1-2 weken. Hiervoor zal een afspraak gemaakt worden met uw behandelend arts. Dit kan soms ook telefonisch.

Preoperatieve screening

Voorafgaand aan uw operatie heeft u een afspraak met de anesthesioloog op de polikliniek voor een gesprek en kort onderzoek naar uw lichamelijk conditie en eventuele bijzonderheden. De spreekuurassistente meet bij u de hartslag en bloeddruk en vraagt naar uw lengte en gewicht; zo nodig worden deze gemeten.

Anesthesieplan

Deze preoperatieve screening duurt ongeveer 20 minuten en vormt de basis voor het anesthesieplan. De anesthesioloog beluistert uw longen en uw hart. Daarnaast wordt uw mond en keel geïnspecteerd voor het beademingsbuisje dat bij de narcose in uw luchtpijp zal worden geplaatst. Ook vraagt de anesthesioloog u naar:

  • Of u eerder onder verdoving bent geweest
  • Welke aandoeningen u nog meer hebt
  • Of u al eerder kankermedicijnen heeft gehad
  • Of u al eerder bestraald bent
  • Welke allergieën u heeft
  • Of u rookt
  • Of u alcohol gebruikt
  • Welke medicijnen u gebruikt.

Het is daarom van groot belang dat u precies kunt aangeven welke medicijnen u hoe vaak en in welke dosering gebruikt. Als er aanleiding voor is, krijgt u mogelijk nog meer onderzoeken. Dat kunnen zijn: een elektrocardiogram (ECG of hartfilmpje), een röntgenfoto van uw longen, een longfunctieonderzoek of bloedonderzoek.

Aanvullende behandeling

Bij de meeste patiënten met blaaskanker is de tumor oppervlakkig en kan met de TUR blaas ingreep alles worden verwijderd. Soms is er nog aanvullende behandeling nodig in de vorm van blaasspoelingen met een medicijn.