Chirurgie
123

Blaasspoelingen

Bij de meeste patiënten met blaaskanker is de tumor oppervlakkig en kan met de TUR blaas ingreep alles worden verwijderd. Soms is er nog aanvullende behandeling nodig in de vorm van blaasspoelingen met een medicijn. Door die spoelingen is de kans kleiner dat de tumor terugkomt. Er zijn verschillende soorten spoelingen. Welke spoeling voor u het meeste geschikt is, zal de uroloog of verpleegkundig specialist met u bespreken. De blaasspoelingen die hier in het Antoni van Leeuwenhoek het meeste worden voorgeschreven zijn:

  • BCG-blaasspoeling
    Een BCG-blaasspoeling is een oplossing van verzwakte tuberculosebacteriën. Het doel van de behandeling is het opwekken van een reactie van het afweersysteem in de blaas. De afweerreactie leidt tot het vernietigen van de kwaadaardige cellen in de blaas. Het aantal spoelingen bepaalt de uroloog in overleg met u.
  • Mitomycine C
    Het middel Mitomycine is een vorm van chemotherapie, rechtstreeks in de blaas. Het aantal spoelingen en het schema worden individueel bepaald.
  • HIVEC (Hypertherme Intra-Vesicale Chemotherapie)
    HIVEC is een behandeling van blaasspoelingen met verwarmde chemotherapie, Mitomycine C of Epirubicine. De chemotherapie wordt via een katheter en een spoelsysteem door de blaas gespoeld. De chemotherapie wordt verwarmd tot een temperatuur van 43°C. Daardoor dringt het middel beter door in de cellen van de blaas.

Patiënten met oppervlakkig blaaskanker zijn goed te behandelen, maar de ziekte kan wel gemakkelijk terugkomen. Controles worden daarom volgens een vast schema voor langere tijd uitgevoerd.