Blaaskanker

Blaaskanker kent verschillende groeistadia, en de behandeling hangt af van het stadium waarin de tumor zich bevindt. De twee verschillende vormen zijn:

 • Niet-spierinvasieve blaaskanker
 • Spierinvasieve blaaskanker

Niet-spierinvasieve blaaskanker

Een tumor die de holte van de blaas in groeit, zonder het dieper gelegen spierweefsel van de blaas aan te tasten heet niet-spierinvasief. Deze kanker of urotheelcarcinoom groeit vanuit het slijmvlies van de blaas. Het zijn dus tumoren die aan het oppervlak van de blaaswand groeien, en die een vroeg stadium van de ziekte vertegenwoordigen. Urotheelcarcinoom is ook de meest voorkomende vorm van blaaskanker: ongeveer 75% van de blaaskankergevallen begint hiermee. Twee andere vormen van blaaskanker zijn plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom.

Spierinvasieve blaaskanker

Een tumor die tot in die spierlaag doordringt wordt spierinvasieve blaaskanker genoemd. Bij spierinvasieve blaastumoren wordt de kans groter dat er kankercellen losraken die zich vervolgens in het lichaam verspreiden (uitzaaien).

Klachten en symptomen blaaskanker

Niet-spierinvasieve blaastumoren veroorzaken geen pijn in de blaasstreek, en leiden zelden tot urinewegklachten. Als wel klachten worden ervaren, dan betreft het vaak:

 • Bloed in de urine (voor zowel mannen als vrouwen de meest voorkomende klacht)
 • Irritatie tijdens het plassen
 • Een toegenomen behoefte om te urineren.

Er zijn klachten die een meer geavanceerde, spierinvasieve tumor kunnen aanduiden:

 • Pijn in het bekken
 • Pijn in de flank
 • Gewichtsverlies
 • Voelbare massa in de onderbuik

Diagnose

Als blaaskanker wordt vermoed of als het risico hierop verhoogd is, zijn onderzoeken nodig om een diagnose te stellen. De huisarts kan direct doorverwijzen naar de uroloog. Dit gebeurt waarschijnlijk als er bloed in de urine zit, of als de medische voorgeschiedenis op zichzelf al reden is tot zorg. De medische voorgeschiedenis en een standaard urineonderzoek geven niet genoeg informatie om blaaskanker te kunnen vaststellen. Aanvullend kunnen de volgende onderzoeken worden uitgevoerd:

Behandeling blaaskanker

Niet-spierinvasieve blaaskanker

De TUR blaas ingreep is de standaard behandeling bij niet-spierinvasieve blaaskanker en afhankelijk van het risicoprofiel volgen nog blaasspoeling(en).

Spierinvasieve blaaskanker

De behandeling van spierinvasieve blaaskanker hangt af van het stadium en subtype van de ziekte (in hoeverre de tumor is uitgezaaid) en de individuele eigenschappen van de patiënt.

Lees hier meer over de verschillende behandelingsmogelijkheden bij spierinvasieve blaaskanker.

Controle

Na iedere behandelingsvorm van kanker is de controle of follow-up van essentieel belang om complicaties te minimaliseren en om terugkerende kanker (recidieven) vroegtijdig op te sporen en te behandelen.De eerste controle-afspraak in na drie maanden na de behandeling en de vervolgcontroles spreekt u met uw uroloog af. Uw uroloog is ook het aanspreekpunt voor vragen over de ziekte of aanverwante onderwerpen.

Nazorg

Blaaskanker kan veel impact hebben op het leven van patiënten en hun naasten. Bij blaaskanker krijgen patiënten vaak te maken met specifieke problemen, zoals plasproblemen of seksualiteit, naast de klachten die zich voordoen bij kankerpatiënten in het algemeen, zoals vermoeidheid, pijn, beperkingen in het sociale leven en diverse psychische problemen zoals angst en onzekerheid. U kunt hiervoor terecht bij ons Centrum voor Kwaliteit van Leven.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen