Blaaskanker

Blaaskanker is een verzamelnaam van alle soorten kanker die in de blaas voorkomen. In Nederland zijn zo’n 7000 nieuwe gevallen met blaaskanker per jaar. Blaaskanker komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en de meeste patiënten zijn ouder dan 60 jaar, maar helaas komt het ook bij jongere mensen voor.

In 90% van de gevallen betreft het urotheelcarcinoom, dit zijn de cellen van de binnenbekleding van de blaas en urinewegen. In zeldzame gevallen kan het gaan om plaveiselcelcarcinoom van de blaas, adenocarcinoom van de blaas of een combinatie van urotheelcarcinoom met daarin een differentiatie van andere cellen (zoals bijvoorbeeld kleincellig blaascarcinoom, sarcomatoid, glandulaire, squameuze, plasmacytoid of micropapillaire differentiatie).

Roken is de bekendste risicofactor, maar er zijn ook enkele andere risicofactoren (zoals blootstelling aan chemische stoffen, chronische blaasontstekingen, continue blaaskatheter, arsenicum in drinkwater, schistosomiasis in de Nijldelta, gebruik van cyclophosphamide en bestraling van prostaat of endeldarm) die blaaskanker kunnen veroorzaken. Een zeer zeldzame vorm van blaaskanker is het urachuscarcinoom. Lees hier meer over de specifieke behandeling hiervan.

Op deze pagina leest u meer over onze expertise, het behandelteam de symptomen en de meest gebruikte onderzoeken en behandelopties bij blaaskanker. Daarnaast kunt u nog informatie lezen over onze studies/ trials en nieuws.

Expertise

Omdat blaaskanker een zeer agressieve vorm van kanker is, is het belangrijk om de juiste diagnose te stellen en op tijd gerichte behandeling te starten. Uit onderzoek is gebleken dat in centra waar een ruime ervaring is met blaaskanker, de uitkomsten van behandelingen beter zijn. In het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) zijn onze specialisten gespecialiseerd in blaaskanker en behandelen we meer dan 250 patiënten met blaaskanker per jaar. Al jaren ondergaan meer dan 100 patiënten per jaar een operatie waarbij de blaas operatief verwijderd wordt (cystectomie). Hiermee is het AVL het ziekenhuis met de meeste blaaskankeroperaties per jaar in Nederland (en hiermee zitten we 5 keer boven de landelijke minimumnorm van 20 operaties per jaar). Ook zijn er al jaren studenten die onder leiding van onze afdeling promoveren op het onderwerp blaaskanker. Hiermee wordt onze diagnostiek en behandeling telkens getoetst en zo nodig aangepast op basis van de laatste inzichten.

Ons multidisciplinaire behandelteam is gespecialiseerd in blaaskankerzorg. Daarnaast nemen we deel in de verschillende Europese commissies, onder andere voor de ontwikkeling van blaaskankerrichtlijnen. We doen mee met (inter)nationale studies en initiëren eigen studies. Ook schrijven we mee aan het ontwikkelingscurriculum van de opleiding tot uroloog en leiden jonge specialisten op tot uroloog. Urologen die al klaar zijn met de opleiding komen bij ons voor een verdiepingsstage met als aandachtsgebied urologische oncologie. Zo delen we onze kennis en blijven we op de hoogte van de nieuwste (internationale) ontwikkelingen.

Dus daarom het AVL:

  • Veel expertise en hoogste kwaliteit van zorg binnen het grootste blaaskankercentrum van Nederland.
  • Onderzoek en zorg onder één dak, waardoor u altijd wordt behandeld volgens de nieuwste inzichten.
  • Een multidisciplinair behandelteam geeft u advies op maat (uroloog, verpleegkundig specialist, oncoloog, radiotherapeut, patholoog, nucleair geneeskundige, (interventie)radioloog en wondstoma verpleegkundige).
  • Alle mogelijke behandelopties kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek worden aangeboden.
  • Veel aandacht voor ondersteunende zorg, zoals ervaren wondstoma verpleegkundigen, psychologische begeleiding, binnen het Centrum Kwaliteit van Leven en een stoppen met rokenpoli.

Behandelteam

Is er bij u (verdenking op) blaaskanker vastgesteld, dan wordt u aangemeld via de verwijzer, dit kan een huisarts of medisch specialist uit een ander ziekenhuis zijn. Via een digitale triage wordt vervolgens beoordeeld welke extra onderzoeken er nodig zijn en welke onderzoeken uit andere ziekenhuizen opgevraagd worden.

Op onze sneldiagnostiek poli ziet u een verpleegkundig specialist en een uroloog en wordt er meestal een blaasonderzoek (cystoscopie) verricht. Als alle onderzoeken afgerond zijn, vindt er een multidisciplinair overleg plaats binnen het blaaskanker behandelteam en zal vervolgbeleid worden bepaald. Onderstaande specialisten zijn nauw betrokken bij blaaskankerzorg in het Antoni van Leeuwenhoek.

Symptomen

Blaaskanker komt vaak aan het licht vanwege bloed bij de urine (hematurie). Ook andere klachten kunnen een verdenking op blaaskanker geven, zoals bijvoorbeeld vaak terugkerende urineweginfecties of plasproblemen. Er zijn twee typen blaaskanker en behandelingen voor beide typen zijn verschillend:

Oppervlakkig blaaskanker
Hierbij groeit de tumor alleen in de oppervlakkige lagen van de blaas.
Invasief blaaskanker
Hierbij groeit de tumor door het slijmvlies en de bindweefsellaag heen tot in de blaasspier (musculus detrusor).

3 dagen

Sneldiagnostiek

U kunt doorgaans binnen drie dagen terecht voor sneldiagnostiek

Sneldiagnostiek bij blaaskanker

Diagnose

Om de diagnose blaaskanker te kunnen stellen, worden de volgende onderzoeken verricht:

  1. Allereerst zal er een kijkonderzoek van de blaas(cystoscopie) worden verricht.
  2. De arts zal indien nodig, ook lichamelijk onderzoek verrichten, waarbij de buik wordt beoordeeld en eventueel inwendig de prostaat of vagina wordt onderzocht.
  3. Er kunnen ook nog aanvullende onderzoeken volgen, zoals bloedonderzoek en beeldvorming, zoals bijvoorbeeld een CT scan, een MRI scan of een PET scan.
  4. Vervolgens zal er (bij een verdachte afwijking in de blaas) worden besloten of er een diagnostische operatie moet volgen, indien dit nog niet elders heeft plaats gevonden. Bij deze diagnostische operatie wordt de tumor via de plasbuis verwijderd. Dit wordt een TUR blaas genoemd
  5. Een tot twee weken na de TUR blaas zal er een uitslag van het weggenomen weefsel volgen. Afhankelijk van de weefseluitslag, zal een behandelplan worden opgesteld.

Behandeling

Welke vervolgbehandeling u precies krijgt, hangt af van de uitslag van het weefselonderzoek, het type tumor en de uitslagen van de CT, MRI of PET scan. Ook uw verdere gezondheid en conditie zijn van belang in het vormen van een behandeladvies.

Behandeling bij een oppervlakkige blaastumor

Bij de meeste patiënten met blaaskanker is de tumor oppervlakkig en kan met de TUR blaas ingreep alles worden verwijderd. Soms is er nog aanvullende behandeling nodig in de vorm van blaasspoelingen met een medicijn.

Behandeling bij spierinvasieve blaaskanker

Voor spierinvasieve blaaskanker zijn er verschillende behandelingen. Op basis van gezamenlijke besluitvorming komen we tot een op maat gemaakt behandelplan voor u. Afhankelijk van de stadium van de blaaskanker en de mogelijke aanwezigheid van lymfeklieruitzaaiingen, wordt u eerst behandeld met chemotherapie. Middels een CT-scan en een kijkonderzoek van de blaas, kan er tussentijds beoordeeld worden of de chemotherapie effect heeft. Soms is een aanvullende behandeling mogelijk in studieverband (trial). De verschillende behandelmogelijkheden zijn:

videostill cystectomie blaaskanker

Uitleg cystectomie van de blaas

Om in deze tijd onze patiënten zo optimaal mogelijk te informeren, hebben wij deze video opgenomen over de geplande blaasverwijderende operatie (cystectomie). Deze video is ondersteunend aan ons telefonisch contact.

Trials

In het Antoni van Leeuwenhoek zijn we continu op zoek naar nieuwe innovatieve behandelingen. Hiervoor is het belangrijk dat we kijken naar nieuwe mogelijkheden en deze toetsen in studies.

Trialapp
Een deel van onze trials is inzichtelijk via onze Trialapp.

Trialapp in Google Playstore
Trialapp in Apple Appstore

Deze informatie wordt aangeboden in het Engels. Een deel van de trials heeft ook een Nederlandse samenvatting geschikt voor patiënten. Deze staan hier op de website.

Of u voor een van deze studies in aanmerking komt hangt van veel factoren af. Indien u hier vragen over heeft, neemt u dan gerust contact op met u behandelend arts of verpleegkundig specialist.

Daarnaast nemen wij deel aan de DUOS, een multidisciplinaire studiegroep voor onder andere blaaskankerstudies.

Nieuws