Prof. Dr. Geerard Beets Is Specialist In De Wait And See Behandeling
123

Wait-and-See bij rectumkanker

Veel patiënten met rectumkanker worden behandeld met chemoradiotherapie (combinatie van bestraling met chemotherapie) voordat zij een operatie krijgen. Vaak wordt door de chemoradiotherapie de tumor kleiner. Dit wordt gecontroleerd met behulp van een MRI-scan en/of een sigmoïdoscopie voordat de operatie plaatsvindt. Bij een kleine groep van de patiënten blijkt daaruit dat de tumor volledig verdwenen lijkt te zijn. Deze patiënten bieden wij een zogenoemde "Wait-and-See" behandeling, als alternatief voor een operatie.

"Wait-and-See" houdt in dat er afgewacht wordt of de tumor inderdaad wegblijft. Er vindt dus geen operatie plaats, maar wel regelmatige controles. U heeft hierdoor niet de risico's van een operatie, geen blijvende stoma en waarschijnlijk minder incontinentie en seksuele klachten dan na een operatie. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft landelijk met prof. dr. Geerard Beets de meeste deskundigheid op het gebied van "Wait-and-See" bij rectumkanker. 

Meer informatie

Hoe gaat "Wait-and-see" in zijn werk?

Het doel van de behandeling is om u een orgaansparend alternatief te bieden voor de standaard operatie na chemoradiotherapie. U ondergaat geen operatie en heeft hierdoor niet de risico’s van een operatie, geen blijvend stoma en waarschijnlijk minder incontinentie en seksuele klachten dan na een operatie. In plaats van een operatie te ondergaan wordt u gedurende vijf jaar intensief en frequent gecontroleerd. Het doel van deze controles is om eventuele terugkerende rectumkanker in een vroeg stadium op te sporen. Deze controle-onderzoeken bestaan uit MRI-scans, sigmoïdoscopie, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek.

Wie kan "Wait-and-see" ondergaan?

De behandeling kan alleen veilig worden toegepast bij patiënten bij wie de tumor en de omliggende lymfeklieren volledig zijn verdwenen na de chemoradiotherapie. Voordat de behandeling gestart kan worden, wordt daarom een MRI-scan gemaakt en een sigmoïdoscopie. Als er nog een duidelijke resttumor is na chemoradiotherapie is “Wait-and-See” niet mogelijk voor u.

(Nog) niet zeker of de tumor helemaal verdwenen is?

Als er slechts een kleine resttumor aanwezig is of het niet zeker is of de tumor helemaal verdwenen is, kan eventueel ‘Transanale Endoscopische Microchirurgie’ (TEM) worden uitgevoerd in plaats van de standaardoperatie. Via de anus wordt een stukje van de darm met daarin de plek waar de tumor heeft gezeten, weggehaald. Het verschil met de standaardoperatie is dat er niet via de buik wordt geopereerd en er geen stoma aangelegd wordt.

Effectiviteit

De kans is aanwezig dat de tumor terugkeert in het rectum. We zullen dan de situatie uitgebreid (met behulp van aanvullende onderzoeken) beoordelen en u dan wederom de beste behandeling aanbieden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de “Wait-and-See” behandeling bij rectumkanker kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00-11:00 uur contact opnemen met de verpleegkundig specialist GE via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis 020 512 9111.

Specialisten endeldarmpoli
Brechtje

Wait and see

Een operatie aan de endeldarm kan voorkomen worden als de endeldarmtumor zo goed heeft gereageerd op de voorbehandeling met bestralingen (en vaak ook chemotherapie), dat deze tumor niet meer zichtbaar is bij onderzoek. Dat is het idee achter het “wait-and-see” traject. Patiënten hebben hier veel interesse in, want opereren is ingrijpend en heeft veel impact op het dagelijks leven. Elke maandag wordt op de orgaansparende rectum poli van het AVL bekeken of patiënten hiervoor in aanmerking komen. Oncologisch chirurg Brechtje Grotenhuis vertelt er meer over in deze video.

Specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek hebben in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie een handleiding gepubliceerd speciaal voor radiologen gericht op de beoordeling van MRI scans in het kader van de wait-and-see behandeling.