Gebruik face shield of mondneusmasker

De veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers staat voorop. Daarom is er sinds 1 oktober voor patiënten en bezoekers het dringende verzoek een mondneusmasker te dragen bij een bezoek aan het Antoni van Leeuwenhoek.

Patiënten en bezoekers
Heeft u een afspraak in het ziekenhuis, of komt u op bezoek? Dan vragen we u dringend een mondneusmasker te dragen. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar. Uw mondneusmasker doet u op voordat u binnenkomt en houdt u gedurende uw hele bezoek op. Hiermee geven wij gehoor aan het dringende advies van het kabinet om het dragen van mondneusmaskers in publiek toegankelijke binnenruimtes verplicht te stellen.

Medewerkers
Voor onze medewerkers gelden de volgende regels:

• Iedereen die in de directe patiëntenzorg werkt minder dan 1,5 meter afstand van de patiënt, draagt een medisch mondneusmasker als persoonlijk beschermende maatregel. Dit mondneusmasker mag ook in de andere publieke ruimtes gedragen worden. Het medisch mondneusmasker moet elke 3 uur worden vervangen. Bij uitzondering kan hier, na overleg met de leidinggevende, van worden afgeweken en kan de medewerker kiezen voor een face shield.

• Iedereen die binnen de directe patiëntenzorg werkt op meer dan 1,5 meter afstand van de patiënt is voldoende beschermd door het dragen van een face shield. Indien een medewerker zich hierbij niet veilig voelt mag hij/zij een medisch mondneusmasker dragen.

• In de publieke ruimtes van het ziekenhuis draagt een medewerker een face shield, dan wel een medisch mondneusmasker.

Natuurlijk blijven daarnaast alle bestaande preventieve beschermingsmaatregelen ook gelden. Zoals een gezondheidscheck bij de ingang van het ziekenhuis van patiënten en bezoekers, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 1,5 meter afstand houden en zorg voor goede schoonmaak en ventilatie. Uw en onze veiligheid is en blijft ons namelijk heel veel waard.