Telefonische rookstopcoaching voor patiënten

20 mei 2020 08:52

De Stoppen met Roken poli in het Centrum voor Kwaliteit van Leven merkt dat er sinds de coronacrisis vaker terugval is bij het stoppen met roken onder patiënten. Om deze patiënten te helpen, houden onze speciale rookstopcoaches extra telefonische consulten.

Dat het in deze periode extra lastig is om het stoppen met roken vol te houden, en dat terugval bij het stoppen met roken zich juist nu voordoet, is begrijpelijk. Patiënten ervaren soms meer angst, stress en onzekerheid over de voortgang van hun oncologische behandeling of maken zich zorgen over hun kwetsbaarheid, juist door de oncologische behandeling. Ook kunnen eenzaamheid en verveling door de sociale isolatie of juist de toegenomen druk van dicht op elkaar leven als gezin triggers zijn om weer te gaan roken.

Juist nu belangrijk

Het is daarom nog belangrijker om met de rookstopcoaches een plan te maken hoe met terugval om te kunnen gaan en welke interventies hierin belangrijk zijn, want juist in deze periode is het heel verstandig om te stoppen met roken, of het stoppen vol te houden. Onze longarts Wanda de Kanter hierover: “Rokers zijn waarschijnlijk kwetsbaarder voor het coronavirus omdat roken betekent dat vingers - en mogelijk besmette sigaretten - regelmatig in contact komen met de lippen. Dat vergroot de kans op overdracht van het virus van de hand naar de mond. Rokers zijn sowieso gevoeliger voor verkoudheidsvirussen en voor het griepvirus. Daarnaast zitten in de longen bepaalde receptoren op longcellen waaraan het virus zich kan hechten. Door roken komen meer van die receptoren in de longen. Dus hoe meer receptoren er op de longen zitten, hoe makkelijker het virus waarschijnlijk binnenkomt. En dan is er nog het verhoogde risico op complicaties door ziektes als COPD, hart- en vaatziekten of neurologische schade, die zijn ontstaan als gevolg van het roken. Daardoor kan het virus ernstiger uitpakken, bijvoorbeeld doordat hartpatiënten een zwakker afweersysteem kunnen hebben waardoor het virus moeilijker bestreden kan worden.”

Hulp bij het stoppen (volhouden)

Voldoende redenen dus om nu te stoppen met roken of het stoppen vol te houden. We willen onze patiënten hierbij graag helpen. Patiënten die hulp willen bij het stoppen met roken, kunnen een telefonische afspraak maken met onze rookstopcoaches door een mail te sturen aan smr@nki.nl of hun behandelaar vragen hen door te verwijzen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen