Start polikliniek voor orgaansparende behandeling bij endeldarmkanker

22 apr. 2021 11:22

De laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de zogenaamde orgaansparende behandeling bij patiënten met endeldarmkanker, waarbij de endeldarm (‘het rectum’) gespaard blijft. De vraag naar en de mogelijkheden voor een orgaansparende behandeling voor endeldarmkanker nemen toe. Daarom start het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) met een speciale polikliniek, waar patiënten, specialisten en huisartsen terecht kunnen met alle vragen over een orgaansparende behandeling voor endeldarmkanker: AVL orgaansparende rectum poli.

Orgaansparende behandeling
De standaardbehandeling van endeldarmkanker (rectumcarcinoom) bestaat uit een operatie waarbij de endeldarm grotendeels wordt verwijderd, soms met een blijvend stoma tot gevolg. De operatie wordt vaak voorafgegaan door bestralingen (radiotherapie), al dan niet gecombineerd met chemotherapie (chemoradiotherapie), afhankelijk van het ziektestadium. Bij een orgaansparende behandeling is het doel om deze operatie aan de endeldarm te vermijden, op voorwaarde dat dit een veilige optie is. Uit onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van leven bij een geslaagde orgaansparende behandeling vaak beter is dan na de grote endeldarmoperatie. Radiotherapeut Femke Peters: “Wij willen voor elke patiënt met een orgaansparende wens meedenken over de beste mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden toelichten, want niet elke patiënt komt hiervoor in aanmerking.”

Wait-and-see beleid
Een voorbeeld van een orgaansparende behandeling is het wait-and-see beleid. Hier is de afgelopen jaren onder leiding van chirurg-oncoloog professor Geerard Beets veel ervaring mee opgedaan. Wanneer de tumor na de voorbehandeling met bestralingen geheel weg lijkt te zijn, kan de grote endeldarmoperatie achterwege gelaten worden. De endeldarm van patiënten wordt dan regelmatig gecontroleerd met een scopie en MRI.  Als er na de voorbehandeling nog een kleine tumorrest wordt gevonden, kan een aanvullende lokale behandeling worden gestart zoals een inwendige bestraling of een plaatselijke chirurgische verwijdering van de tumor. Daarnaast lopen er meerdere (landelijke) studies om meer patiënten met endeldarmkanker een orgaansparende behandeling te kunnen bieden.

AVL orgaansparende rectum poli
Het AVL wil meer bekendheid geven aan de mogelijke orgaansparende behandelopties, en de ervaring en kennis laagdrempelig delen. Patiënten met endeldarmkanker en vragen over orgaansparende mogelijkheden kunnen naar de orgaansparende rectum poli worden verwezen voor advies. Ook huisartsen en specialisten van andere ziekenhuizen kunnen hier terecht voor algemene of patiënt-gerelateerde vragen. Brechtje Grotenhuis, chirurg-oncoloog, en samen met haar collega één van de oprichters van deze nieuwe poli: “Patiënten met endeldarmkanker kunnen op deAVL orgaansparende rectum poli’ in één dag de benodigde extra onderzoeken krijgen, met aansluitend een behandeladvies van het gehele team aan specialisten van de verschillende disciplines. Het betreft echt teamwork.” Uiteraard zal waar mogelijk de behandeling plaatsvinden in het verwijzende ziekenhuis, dichtbij huis voor de patiënt.

Meer informatie over onze ‘AVL orgaansparende rectum poli’ vindt u op onze website.

Femke Peters April 2021
Wij willen voor elke patiënt met een orgaansparende wens meedenken over de beste mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden toelichten, want niet elke patiënt komt hiervoor in aanmerking.
Femke Peters Radiotherapeut