PROM vragenlijsten: uitleg uitkomsten

U vulde een of meer PROMs vragenlijsten in via MijnAVL. Uw zorgverlener ziet uw antwoorden in het elektronisch patiëntendossier. Hij/zij kan de antwoorden met u bespreken tijdens uw controle. U kunt dit ook zelf bij de arts ter sprake brengen. Zo kunt u samen de zorg beter afstemmen op wat u wilt en nodig hebt.

Michel Wouters
Patiënten vinden het prettig als je hun antwoorden van de PROMs ter sprake brengt. Het overzicht met uitslagen maakt het gemakkelijk om dit tijdens het consult bespreekbaar te maken.
Michel Wouters chirurg

Uitleg tabel

Uw antwoorden op de vragenlijst vindt u terug in de tabel in MijnAVL onder ‘Vragenlijsten’. Dit ziet er zo uit:

De vragen in de vragenlijst gingen over uw gezondheid, welbevinden, en de mate waarin u de dingen kunt doen zoals u ze wilt doen. Dit samen noemen we uw kwaliteit van leven. Uw kwaliteit van leven is verdeeld in verschillende onderdelen. In de tabel ziet u per onderdeel uw eigen score.

In de eerste kolom vindt u de referentiewaarde (‘Eenheid’). Deze wordt hieronder verder toegelicht. In de kolommen ernaast ziet u de data waarop u de vragenlijst heeft ingevuld. Onder elke datum staan de scores van dat moment.

Staan er geen scores? Mogelijk vulde u op die datum de vragenlijst niet (volledig) in.

Wat betekenen de scores

Andere mensen die kanker hebben of hebben gehad hebben de vragenlijsten ook ingevuld. Hieruit komt een gemiddelde score. Dit noemen we de referentiewaarde. In de tabel heet dit ‘eenheid’. U kunt uw eigen score vergelijken met deze waarde.

Voor de eerste vijf onderdelen (Lichamelijk functioneren, Rol functioneren, Emotioneel functioneren, Cognitief functioneren, Sociaal functioneren) geldt:

  • Is uw score hoger dan de referentiewaarde, dan voelt u zich waarschijnlijk goed en kunt u de dingen doen zoals u ze wilt doen.
  • Is uw score lager dan de referentiewaarde, dan voelt u zich waarschijnlijk minder goed en kunt u de dingen mogelijk niet doen zoals u ze wilt doen.

Voor de laatste negen onderdelen (Vermoeidheid, Misselijkheid/ braken, Pijn, Kortademigheid, Slaap, Eetlust, Obstipatie, Diarree, Financiële problemen) geldt:

  • Is uw score lager dan de referentiewaarde, dan voelt u zich waarschijnlijk goed en kunt u de dingen doen zoals u ze wilt doen.
  • Is uw score hoger dan de referentiewaarde, dan voelt u zich waarschijnlijk minder goed en kunt u de dingen mogelijk niet doen zoals u ze wilt doen.

Het kan zijn dat uw score lager is dan de referentiewaarde en dat u zich hier zorgen om maakt. Sommige klachten die u ervaart zijn gebruikelijk na het ervaren van een ingrijpende gebeurtenis, zoals het krijgen van de diagnose kanker. Soms zijn klachten een bijwerking van de behandeling van kanker. Bespreek deze klachten met uw arts tijdens het volgende consult.

Maakt u zich zorgen over uw klachten? Of zijn er klachten die niet kunnen wachten? Neem dan contact op met uw aanspreekpunt in het ziekenhuis.

Vrouw Thuis Met Tablet
Door het invullen van de vragenlijsten ging ik nadenken: hoe voel ik me nu eigenlijk op dit moment? En dat deed ik eigenlijk anders niet.
Vrouw, 40 jaar Behandeld voor melanoom

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijsten?

Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Ik weet niet over welk tijdsperiode de vragen worden uitgevraagd. Waar kan ik dit zien?

Bovenaan elke vragenlijst staat over welke periode de vragen gaan. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de afgelopen week, maar ook over de afgelopen maand. Kijkt u altijd naar de toelichting bovenaan de vragen. 

Sommige vragen zijn niet voor mij van toepassing. De optie ‘n.v.t’ staat niet tussen de antwoord opties, wat moet ik dan invullen?

We zijn ons hier van bewust en nemen dit mee voor de toekomst. Probeert u de vraag alsnog zo goed mogelijk in te vullen, door het antwoord te kiezen dat op dit moment het beste bij u past.

Kan ik de vragenlijst tussendoor afsluiten en op een later moment verder gaan met invullen?

Nee, dit is niet mogelijk. De antwoorden worden tussendoor niet opgeslagen. U kunt stoppen zodra u een vragenlijst volledig ingevuld heeft en heeft opgeslagen. U kunt dan later met de volgende vragenlijst verder gaan.

Kan ik de resultaten van de vragenlijsten ook zelf inzien?

U kunt de antwoorden inzien op MijnAVL. Na het invullen van de vragenlijst, klikt u op ‘opslaan’. Uw antwoorden worden dan opgeslagen. Onder het kopje ‘ingevulde vragenlijsten’ ziet u de vragenlijsten die u invulde. Als u klikt op ‘Inzien’, ziet u de antwoorden voor de desbetreffende vragenlijst.

Ik wil niet meer meedoen met de PROMs. Hoe meld ik mij af?

We willen graag benadrukken dat het invullen van de vragenlijsten een onderdeel is van uw behandeling. De vragenlijsten geven uw zorgverlener inzicht in hoe het met u gaat. Het is daarom belangrijk deze zo volledig mogelijk in te vullen.

Mocht u desondanks niet mee willen doen, dan kunt u zich afmelden door te mailen naar proms@nki.nl. Vermeldt u bij uw afmelding uw naam en geboortedatum.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen