Christianne Lok

Ik ben sinds 2013 werkzaam in het AVL  als gynaecologisch oncoloog. Hiervoor heb ik mijn fellowship gedaan in het Centrum Gynaecologisch Oncologie Amsterdam (CGOA) waar het AVL onderdeel van is.

Ik ben nauw betrokken bij de zorg rondom zwangere patiënten met kanker en ben secretaris van de landelijke Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap (AKZ) en lid van de "International Network of Cancer,  Infertility and Pregnancy" (INCIP). Daarnaast ben ik secretaris  van de Werkgroep Trofoblast Tumoren (WTT).

In het AVL doe ik met twee collega's de robot-geassisteerde chirurgie . Deze vorm van chirurgie krijgt een steeds grotere plaats binnen de gynaecologie.  Tot slot, is de behandeling en het wetenschappelijk onderzoek bij eierstokkanker een van mijn aandachtsgebieden.