Bernies van der Hiel

Als nucleair geneeskundige in het Antoni van Leeuwenhoek ben ik betrokken bij de diagnostiek en behandeling van verschillende tumoren met behulp van radio-actieve stoffen. Mijn aandachtsgebieden zijn melanoom en hoofd-hals oncologie. Hierbij heb ik mij onder andere gespecialiseerd in het opsporen van uitzaaiingen en het evalueren van behandeling met de PET-scan en beeldvorming van poortwachtklieren voorafgaand aan een operatie.

In het Antoni van Leeuwenhoek is de kennis en expertise groot op het gebied van vele tumoren. Medewerkers zijn allemaal erg gemotiveerd om goede patiëntenzorg te leveren en wetenschappelijk vooruitgang te boeken. Als beeldvormend specialist proberen wij naast het leveren van goede patiëntenzorg bij te dragen in wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld door met beeldvorming te kijken naar tumoreigenschappen en te onderzoeken hoe we het individuele behandeltraject van de patiënt kunnen optimaliseren.