Terry Wiersma

Sinds september 2015 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek als radiotherapeut met borstkanker als primair aandachtsgebied. Hiernaast doe ik veel in de palliatieve zorg en met stereotactische bestraling van (oligo)metastasen waarbij zeer precies met hoge dosis uitzaaiingen worden bestraald.

De nauwe samenwerking met experts van andere specialismen maakt dat we een individuele behandeling van zeer hoge kwaliteit kunnen bieden. Daarnaast is het Antoni van Leeuwenhoek leidend in onderzoek en dit alles maakt werken hier bijzonder en aangenaam.